Nagelhus' første møtesak var intet mindre enn plenumsbehandlingen av den såkalte Holship-saken, som for tiden ligger til behandling i EMD. Nagelhus har dermed fått møterett for Høyesterett.