Kirkeeide Ravnå har prosedert to saker for Høyesterett i år, en om tredjepersons rett til erstatning for psykisk skade og en om unntaksbestemmelsen i pasientskadeloven § 2 tredje ledd. Dom i siste sak er ventet i november.

Les: Høyesterett med ny erstatningsdom om kravet til årsakssammenheng ved psykiske skader

Kirkeeide Ravnå har vært advokat ved rettssaksavdelingen i Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten siden 2019. Hun er første advokat med møterett for Høyesterett etter at klageorganet ble flyttet fra Oslo til Bergen.