Fra nyttår skal Forbrukertilsynet være på plass i Skien. Det skjer etter at arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen i fjor besluttet å flytte tilsynet for å skape statlige arbeidsplasser i Grenlandsområdet, der han forøvrig selv kommer fra. I den anledningen slutter, som Rett24 omtalte i mai, mer eller mindre hele staben av jurister, og i Forbrukerklageutvalget er saksbehandlingstiden nå firedoblet. I mai ble det klart at heller ikke direktøren blir med på flyttelasset, ettersom hun har takket ja til en stilling som ekspedisjonssjef i Kulturdepartementet. Nå har regjeringen derfor utnevnt Trond Rønningen (52) til å overta oppgaven med å reetablere tilsynet i nytt hus og ny by. Rønningen var Fylkesmann i Østfold frem til regionreformen, i dag er han assisterende Fylkesmann i Viken. Fra tidligere har han blant annet ledet juridisk avdeling i Helfo, og jobbet som rådgiver i Barne- og familiedepartementet.