Sist uke ble forbrukerdirektør Elisabeth Lier Haugseth utnevnt til ekspedisjonssjef i Kulturdepartementet. Dermed ble hun siste tilskudd i den lange rekken av oppsigelser som har herjet tilsynet.

Bakgrunnen for at så mange har sluttet, er at daværende næringsminister Torbjørn Røe Isaksen i fjor besluttet at i Forbrukertilsynet og Forbrukerklageutvalget skal flyttes fra Oslo til Grenland, der han selv både kommer fra og tidligere var innvalgt på Stortinget fra.

Mister nesten alle fra nyttår

– Vi har tidligere flyttet ti arbeidsplasser til Bø, men Grenland har ikke fått noe hovedkontor eller store etableringer av statlige arbeidsplasser, så jeg synes det var på tide. Det viser jo at Grenland er ett av de største byområdene i Norge, det er et område hvor det ikke kommer til å være problemer med å rekruttere folk, og vi kommer til å få en god tjeneste til beste for forbrukerne, sa Isaksen til NRK da flyttingen ble kunngjort.

I intervjuet sa han også at han håpet mange av de ansatte ville bli med. Slik blir det ikke. Forbrukerdirektør Haugseth opplyser at hun egentlig hadde tenkt å pendle til Skien, men at hun nå fikk et tilbud hun ikke følte hun kunne si nei til. For svært mange andre, er pendling ikke et alternativ. Det forteller juridisk direktør Frode Elton Haug, et halvt år før flyttingen skal gjennomføres. 

– Vi var 25 jurister da dette ble kunngjort. Siden har omlag halvparten sluttet. Vi er nå i den siste fasen med å kartlegge hvem som eventuelt blir med fra nyttår. Jeg antar rundt halvparten av de som fortsatt er igjen vil takke nei, så vi snakker om bortimot en total utskifting. Vi mister så og si all oppbygget kompetanse. Det er ingen som lærer dette på studiet, så vi står i praksis overfor en total restart, der vi må bygge opp på nytt, sier Haug.

Den byggingen har ikke Haug tenkt å ta styringen på.

– Nei, Skien blir litt feil retning for mitt vedkommende, så jeg er nok i samme båt som de aller fleste her. Men om en måneds tid vil vi ha endelig fasit på hvem som blir med.

Sjefen hans, forbrukerdirektør Haugseth, tilføyer at antall medarbeidere som blir med til Skien ser ut til å ligge høyere enn hva som er vanlig ved statlige flytteprosesser.

– Jeg er dessuten glad for at vi har ansatt velkvalifiserte jurister ved det nye Skien-kontoret, i tillegg til de dyktige medarbeiderne som blir med på flyttinigen, sier Haugseth.

Færre søkere

Parallelt med masseflukten fra Oslo, har man startet oppbyggingen av kontoret i Skien, og de første nyansatte er allerede på plass i nye lokaler.

– Vi har hatt én runde med ansettelser. Vi mottok da omtrent én fjerdedel av det antall søknader vi vanligvis mottar, så vi er spent på hvordan det blir når vi snart skal ha neste runde. Det er ingen tvil om at vi i dette området vil ha en betydelig mindre pool av kandidater å velge fra, sier Haug.

En nyskapning i omorganiseringen, er at det som i dag er Forbrukerklageutvalget skal innlemmes organisatorisk i Forbrukertilsynet. Dette er en organisering tilsynet selv advarte mot i høringsrunden, fordi de fryktet at det i næringslivet skal sås tvil om tilsynets upartiskhet.  

– Det er bare fire andre land i Europa som har en slik organisering av forbrukerapparatet: Hellas, Tsjekkia, Slovakia og Romania. Alle andre holder tilsynsmyndighet og tvisteløsning adskilt, noe som fremstår relativt naturlig for alle som har en viss kjennskap til grunnleggende prinsipper for maktfordeling, sier Haug.

Også det såkalte Forbruker Europa, som jobber opp mot lovarbeidet i EU, skal flyttes. Alt i alt er det omkring 45 juriststillinger som berøres, opplyser Haug.

Ventetiden til himmels

Forbrukerklageskreteriatets direktør, Aslaug Skrede Gauslaa, opplyser at også de har opplevd ansattflukt etter at flyttebeskjeden kom. Saksbehandlingstiden er som en følge av dette gått fra tre måneder, til snaut et år.

– Vi fikk beskjed om omstillingen 10. januar 2019. Vi mistet da raskt mange erfarne medarbeidere, og de fleste saksbehandlerne som den gang var ansatt, har nå sluttet. Både det at mange har sluttet, og at gjennomføringen av omstillingen tar tid og ressurser, har dessverre hatt stor innvirkning på restansene og saksbehandlingstiden i Forbrukerklageutvalget. Dette er svært beklagelig for alle som ønsker en rask avklaring i saken sin, sier Gauslaa.

Hun opplyser at de nå er i ferd med å ansette nye, men at ventetiden for klagerne antas å bli enda lenger før man får snudd skuta.

– I revidert nasjonalbudsjett har Regjeringen foreslått at vi styrkes med en million kroner på årets budsjett. Dette vil gjøre at vi fra høsten av kan bedre kapasiteten vår noe, med flere medarbeidere på de nye kontorene, sier Gauslaa.