• (Foto: Erik Johansen/NTB)

  Polititjenestemann nektet å vedta forelegg – frikjent av meddommerne

  Spesialenheten konkluderte med at tjenestemannen hadde utvist seksuelt krenkende atferd overfor en student under opplæring, men flertallet i Oslo tingrett er ikke enig.

  (RETT24): Bakgrunnen var en episode sanitetsopplæringen, der studentene skulle lære å se etter blødninger. Situasjonen oppsto i etterkant av at en student hadde fått kritikk for at hun ikke hadde på seg BH, slik at opplæringen ikke kunne skje i bar overkropp, slik planen var.

  Instruktøren uttalte blant annet «føler du deg voldtatt nå?», etter å ha vist hvordan hvordan man skulle se etter blødninger på låret. Studenten svarte «nei», hvoretter mannen repliserte «da gjorde jeg ikke jobben min godt nok».

  I retten forklarte mannen, som har bakgrunn fra Forsvaret, at dette var en sjargong fra Forsvaret som skulle indikere hvor grundig man måtte være, og at det ikke var ment seksuelt. Samtidig beklaget han språkbruken.

  Kvinnen fortalte selv at hun ikke følte seg krenket, og at hun hadde opplevd prosessen i etterkant som mest plagsom. Kvinnen ble nemlig oppsøkt av kursleder, som var blitt varslet om hendelsen fra andre. Kvinnen ønsket å legge saken død, men Politihøgskolen valgte likevel å anmelde saken.

  Aktor la ned påstand om en bot på 12.000 kroner, men flertallet i tingretten mener forholdet ikke er straffbart. De to meddommerne legger vekt på at mannen ikke hadde seksuelt motiv for handlingen, og at fornærmede heller ikke følte seg seksuelt krenket.

  Mindretallet, fagdommeren, mener mannens atferd var «godt utenfor dagens norm for hva som kan aksepteres av adferd og uttalelser av seksualisert preg i en normal undervisningssituasjon».

 • Andre notiser

 • VG: Rogstad-advokat innklaget til Disiplinænemnda for klientnapping

  Advokat Ketil Magnus Berg (bildet) har levert en klage etter at tre fullmektiger fra Rogstad skal har forsøkt å overtale hans klient til å bytte forsvarer.

  (RETT24): Formelt er advokat Bergs klage rettet mot advokat Kim Gerdts, som er prinsipal for de tre fullmektigene. Det skriver VG tirsdag.

  Bakgrunnen er at Bergs klient, en polsk statsborger, forteller at han ved flere anledninger ble kontaktet av advokatfullmektiger fra Rogstad, inkludert venneforespørsel på Facebook. En av Rogstad-fullmektigene skal også ha kontaktet en venninne av tiltalte i Polen, via Facebook.

  «Han synes det er utidig å få venneforespørsler fra to av de innklagede på Facebook. Han reagerer også meget sterkt på at venninnen ble kontaktet, ettersom han ikke ønsker at omgangskretsen skal vite om saken. Ut fra klagers opplysninger fremstår saken som et klart brudd på regler for god advokatskikk», skriver Berg i klagen.

  Advokat Kim Gerdts sier til VG at fullmektigen som tok kontakt ikke visste at mannen allerede hadde forsvarer, og derfor kun har opptrådt uaktsomt.

  – Hun burde ha sjekket dette. Men det er mitt ansvar å følge opp fullmektigene og være nøye på at de følger reglene, sier han.

 • (Foto: Kjetil Kolsrud)

  Tidenes rush i Høyesterett frem mot ferien

  Etter at Advokatforeningens aksjon ble stanset, har Høyesterett berammet et ualminnelig tett program frem mot sommeren.

  (RETT24): Men rekker de skrive alle dommene før ferien?

  Ja, mener informasjonssjef Ida Dahl Nilssen.

  På bare fem uker skal Høyesterett behandle 19 saker. 16 av dem er straffesaker. Blant disse er blant annet straffesaken om dødsulykken på toglinjen ved Filipstad i 2019, som starter opp denne uken. Første halvår avsluttes med fire straffesaker i løpet av 12., 22. og 23. juni, om enn to av dem i samlet behandling.

  Rettsferien starter 1. juli.

  – Disse dommene må jo skrives også? Hvordan har dere løst dette?

  – Vi tar som tidligere år sikte på å få ferdig alle avgjørelsene før rettsferien. Kanskje vil vi måtte ta i bruk noen dager av rettsferien for å ferdigstille. Noen av sakene er mindre omfattende enn andre, men det blir uansett en intens arbeidsperiode frem mot sommeren. Kravet til kvalitativt gode avgjørelser innen rimelig tid er jo det samme som ellers, sier Nilssen.

 • Russisk soldat dømt til livstid i fengsel for krigsforbrytelser i Ukraina

  Den russiske soldaten Vadim Sjisjimarin har blitt dømt til livstid i fengsel etter at han erkjente å ha drept en sivil mann i Ukraina.

  (NTB): Rettssaken mot Sjisjimarin var den første av sitt slag etter invasjonen av Ukraina.

  Den 21 år gamle russiske soldaten er dømt for å ha drept en sivil 62-åring. Han avga torsdag en detaljert forklaring om drapet på mannen, som skjedde i Sumy-området løpet av invasjonens første dager i februar.

  Sjisjimarin ba også 62-åringens kone om unnskyldning i retten torsdag.

 • Hordaland tingrett

  (Foto: Selma Dommerud)

  Idar Vollvik dømt for ompakking og feilmerking av munnbind – anker dommen

  Forretningsmannen Idar Vollvik er i Hordaland tingrett dømt til 45 dagers fengsel for ompakking og feilmerking av munnbind. Han kommer til å anke dommen.

  (NTB): Dommen er i tråd med påstanden fra aktor, konstituert statsadvokat Silje Alsaker Solheim.

  «Da tiltalte solgte munnbindene, hadde han ingen forsikring om at kvaliteten på produktene var gode nok, og han utsatte dermed kundene for en potensiell smitterisiko som ville ha vært unngått så langt det var mulig dersom regelverket hadde vært fulgt», heter det i avgjørelsen.

  Retten trekker også fram at måten munnbindene ble pakket på, heller ikke ivaretok forsvarlige hygieniske standarder, og ved avvik eller feil ville verken sluttbrukeren eller selger hatt noen etterprøvbar mulighet til å kontrollere for eksempel produsent, produksjonsdato eller utløpstidspunkt.

  Overfor Dagbladet/Børsen betegner Vollvik dommen som skuffende.

  – Jeg og min forsvarer har et veldig ulikt syn fra rettens konklusjon, så vi kommer til å anke dommen, sier han.

  Vollvik var tiltalt for å ha feilmerket minst 700.000 ikke-medisinske munnbind som medisinske munnbind. Gründeren har tidligere erkjent å ha pakket om munnbind, men nektet straffskyld da rettssaken startet.

 • (Foto: Ned Alley/NTB)

  Fem statsadvokatembeter fikk ny sjef på fredag

  Flere av embetslederne var allerede konstituert i stillingene, men i fredagens statsråd ble fem lederstillinger gjort permanent.

  (RETT24): De fem var

  • Hilde Stoltenberg, som ble utnevnt til førstestatsadvokat og embetsleder ved Nordland statsadvokatembeter.
  • Iris Øsp Lydsdottir Storås, som ble utnevnt til førstestatsadvokat og embetsleder ved Hedmark og Oppland statsadvokatembeter.
  • Unni Sandøy (bildet), som ble utnevnt til førstestatsadvokat og embetsleder ved Trøndelag statsadvokatembeter.
  • Asbjørn Eritsland, ble utnevnt til førstestatsadvokat og embetsleder ved Rogaland statsadvokatembeter.
  • Hugo Henstein, ble utnevnt til førstestatsadvokat og embetsleder ved Troms og Finnmark statsadvokatembeter.
 • (Foto: Terje Pedersen/NTB)

  Krekar-anke avvist i italiensk høyesterett – vil anke til EMD

  Høyesterett i Italia har avvist mulla Krekars anke av en terrordom på 12 års fengsel. Nå ønsker han å klage til Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

  Det sier hans norske advokat, Brynjar Meling, til NRK. Krekar ble dømt til 12 års fengsel for terrorplanlegging i Bolzano i juli 2019, uten at han selv var til stede. I mars 2020 ble han så utlevert til Italia.

  Saken er siden blitt anket oppover i det italienske rettsvesenet. Nå skulle italiensk høyesterett avgjøre om han kunne dømmes i Italia for det han gjorde mens han var i Norge. Det kom retten fram til at han kunne.

  – Det betyr at Krekar ikke har fått fremmet bevisene sine verken i Norge eller i Italia, sier Meling.

  Dommen betyr at terrordommen er rettskraftig i Italia, men de vil ikke få begrunnelsen før om 90 dager.

  – Det er helt åpenbart at denne saken da vil bli klaget inn for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen, sier Meling.

 • (Foto: Javad Parsa/NTB)

  Parat-piloter stevner SAS for Arbeidsretten

  SAS-piloter i Parat mener selskapet prøver å kvitte seg med eksisterende tarifforpliktelser. Nå tar de saken til Arbeidsretten.

  (NTB): Stridens kjerne er de nye SAS-datterselskapene SAS Connect og SAS Link, skriver Parat.

  Disse mener fagforeningen fører til at mange piloter mister jobben. Pilotene mener SAS forsøker å organisere seg ut av dagens avtaler om tariff og gjenansettelsesrett, samtidig som de får det til å se ut som passasjerene fortsatt kjøper vanlige SAS-flyginger.

  – SAS har opprettet disse nye selskapene og hevder at de driver selvstendig virksomhet som ikke er omfattet, eller forpliktet, av inngåtte avtaler. Samtidig gjør de alt de kan for at passasjerene som kjøper billetter kun skal forholde seg til SAS, slik vi kjenner det i dag, sier pilotenes leder Jan Levi Skogvang.

 • (Foto: Stortinget)

  Den nye kapitaliseringsrenten trer i kraft fra oktober

  Dagens kapitaliseringsrente på fire prosent ble satt av Høyesterett i storkammer i i 2014. Høyesterett benyttet den gang anledningen til å si at det hadde vært en fordel om denne oppgaven ble overtatt av departementet.

  (Rett24): I høst ble dette en realitet, og regjeringen besluttet at renten skulle settes ned fra 4 prosent til det med realistiske 2,5.

  Les: Regjeringen vil kappe kapitaliseringsrenten til 2,5 prosent

  I det reviderte nasjonalbudsjett som ble fremlagt sist uke, fremkommer det at den nye kapitaliseringsrenten etter planen skal tre i kraft fra og med 1. oktober 2022.

  Erstatningsutbetalingene på voldsofferområdet anslås som en konsekvens av dette å øke med 12 mill. kroner per år, skriver Justisdepartementet. Samlet ekstrakostnad for staten er beregnet å bli 135 millioner i året. Forøvrig er det særlig forsikringsbransjen som vil merke endringen.

 • (Foto: Kjetil Kolsrud)

  128 jusstudenter slipper å ta eksamen på nytt

  Jusstudenter ved UiO klaget på vedtak om å ta eksamen på nytt etter en feil fra fakultetets side. Det fikk studentene medhold i.

  (NTB): Klagenemnda ved Universitetet i Oslo (UiO) har nå bedt fakultetet omgjøre vedtaket om å annullere eksamen.

  – Vi aksepterer selvfølgelig resultatet fra Klagenemnda, selv om vi nok fortsatt mener at den løsningen vi hadde lagt opp til ville være den beste for å gi en rettferdig vurdering av studentenes innsats, sier dekan Ragnhild Hennum i en pressemelding.

  Det var etter vårens hjemmeeksamen i kurset Bygge- og entrepriserett at 128 jusstudenter ble bedt om å ta eksamen på nytt. Årsaken var at fakultetet hadde anvendt en eksamensoppgave som var brukt tidligere, hvor sensorveiledning til oppgaven lå ute.

 • (Foto: Kjetil Kolsrud)

  Jon Wessel-Aas gjenvalgt som leder av Advokatforeningen

  Advokatforeningen har på sitt representantskapsmøte gjenvalgt Jon Wessel-Aas som leder, skriver Advokatbladet.

  – Valgkomiteen oppfatter at han har stor oppslutning, sa Cecilie Tveøy, ifølge bladet.

  Til hovedstyret ble det dessuten valgt inn fem nye medlemmer. Disse er Else Marie Merckoll og Kaare Andreas Shetelig fra Oslo krets, Karianne Tilseth Berg fra Trøndelag krets, Bjørn Dyrland fra Telemark krets og Ruth Nying Frøland fra Romerike krets, skriver Advokatbladet.

 • (Foto: Annika Byrde/NTB)

  Regjeringen øker grunnbeløpet med nesten fem prosent

  Fredag vil grunnbeløpet i folketrygden bli flyttet til 111.477 kroner.

  (RETT24): Det opplyser Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) i en pressemelding. Økningen fra 106.399 kroner til 111.477 kroner vil få virkning fra 1. mai, noe som innebærer en vekst på 4,77 prosent.

  Dette er lavere enn i fjor, da økningen var på 4,98 prosent, tross betydelig lavere inflasjon enn i dag. Fjoråret var imidlertid uvanlig høyt, etter at veksten i 2020 bare var 1,5 prosent.

  Høyesterett besluttet for øvrig sist uke at oppreisning i voldtektssaker er nok et beløp som for fremtiden skal standardreguleres gjennom G.

 • (Foto: Marit Hommedal/NTB)

  Grunneiere på Voss vant i Høyesterett – eier lufta over bolighusene

  Huseiere har krav på erstatning når eiendomsretten over lufta krenkes, ifølge Høyesterett.

  (NTB): Byggingen av den nye gondolbanen på Vossevangen krenker grunneiernes eiendomsrett og de har krav på erstatning, fastslår Høyesterett i en fersk dom onsdag. Sakens hovedtema var om grunneiere kan kreve eiendomsrett over lufta og i så fall hvor høyt opp eiendomsretten strekker seg.

  Da Voss Gondol for tre år siden startet driften av den nye, helårlige gondolbanen opp til toppen av fjellet Hanguren på Vossevangen, fikk en rekke boligeiere gondoltrafikken rett over hustakene sine. På det mest hektiske kan en gondol passere hvert 42. sekund, følge dommen fra Gulating lagmannsrett. På det laveste er det snaut elleve meter fra gondolgulvet til takmønet.

  Saken har versert i rettssystemet siden 2017. Grunneierne har vunnet fram i både tingretten og lagmannsretten. Nå har de også fått Høyesterett godkjentstempel på sine anførsler og krav om erstatning som følge av ulempe og verdiforringelse på eiendommene sine.

  – Gondolbanen slik den er bygget, er en varig og permanent plassert infrastrukturløsning av stort fysisk omfang som på det hyppigste og i lav høyde passerer hvert 42. sekund over de eiendommer og bolighus som er berørt av skjønnet, skriver lagmannsretten i sitt overskjønn.

  Høyesterett har kommet til at eiendomsretten oppover ikke er ubegrenset, men at den strekker seg så langt opp som grunneieren har en berettiget og saklig interesse i å nekte aktivitet eller tiltak.

  – I praksis innebærer dette at det ikke kan plasseres permanente innretninger innenfor dette området, uten at det foreligger vedtak om ekspropriasjon eller er inngått avtale med grunneieren, konkluderer Høyesterett.

 • (Foto: Høyesterett)

  Høyner oppreisningsutmålingen for voldtekt – knytter summen til G

  Høyesterett besluttet mandag at standardoppreisningen for voldtekt skal være to ganger folketrygdens grunnbeløp.

  (Rett24): Det innebærer at standardnivået økes fra dagens 150.000 kroner, til rundt 210.000 kroner med gjeldende G. Dagens standardoppreisning ble fastsatt av Høyesterett i 2011, og har ikke vært regulert siden.

  Høyesterett legger vekt på at en G-normering vil gjenspeile den allmenne lønns- og velstandsutviklingen, er enkel å praktisere og vil bidra til likebehandling over tid.

 • (Foto: Scanpix)

  Ni søkere til ledig dommerembete i Trøndelag

  Den ledige stillingen i Trøndelag tingrett skal ha kontorsted på Brekstad.

  Trøndelag tingrett har i tillegg lokaler i Namsos, Steinkjer og Trondheim. Søknadsfristen gikk ut sist uke, og de ni som har søkt er:

  • Geir Jøsendal, tidligere advokat
  • Anne Ragnhild Meringen, seniorrådgiver  i Domstoladministrasjonen
  • Siw Bleikvassli, kommuneadvokat i Namsos
  • Vilde Thunes Hordvik, advokatfullmektig
  • Kirsti Saur, seniorrådgiver Domstoladministrasjonen
  • Mann, unntatt offentlighet
  • Mann, unntatt offentlighet
  • Mann, unntatt offentlighet
  • En søker har trukket seg etter at denne ble publisert første gang
 • Russisk soldat for retten i Ukraina etter drap på sivilist

  Rettssaken mot den russiske krigsfangen er den første etter krigens start i februar.

  (NTB): Kontoret til Ukrainas riksadvokat Iryna Venediktovas har opplyst at de undersøker 10.700 mulige krigsforbrytelser og flere enn 600 mistenkte.

  I en video offentliggjort av den ukrainske sikkerhetstjenesten 4. mai, vises den 21 år gamle russiske sersjanten Vadim Sjysjimarin, som er tiltalt for drapet i den nord-ukrainske landsbyen Tsjupakhivka.

  – Jeg ble beordret til å skyte, sier den 21 år gamle soldaten i videoen.

  – Jeg skjøt et skudd mot ham. Han falt. Vi fortsatte videre, sier Shyshimarin.

  21-åringen risikerer nå livstid i fengsel dersom han blir dømt skyldig etter ukrainske krigslover.

  Ifølge riksadvokaten var de russiske troppene på retrett etter å ha tapt mot ukrainske styrker 28. februar. De hadde kapret en privatbil da soldatene så en 62 år gammel mann gå på fortauet mens han snakket i telefonen. Han var bare noen meter fra huset sitt da han ble skutt, angivelig fordi de russiske soldatene ikke ville han skulle melde fra om at han hadde sett dem.