Dagens Næringsliv har den siste tiden publisert en rekke artikler knyttet til en konflikt mellom Schjødt og sjefen for Klaveness Marine, Jon Christian Syvertsen.

Syvertsen har ifølge avisen klaget inn den tidligere Schjødt-lederen Erling Ueland til Disiplinærnemnda, med grunnlag i at han skal ha tilbudt å betale én million kroner til Syvertsen personlig. Ifølge klagen var det Schjødt som hadde tatt initiativ til møtet, etter at Klaveness Marine hadde uttrykt motvilje mot å kjøpe advokattjenester fra Schjødt.

– Vi har bedt Tilsynsrådet om innsyn i saksdokumentene som foreligger i klagesaken. Det er fordi vi ønsker å vurdere om det er rimelig grunn til å åpne etterforskning, sier Økokrim-sjef Pål Lønseth til avisen torsdag.

Annonse

Advokat/advokatfullmektig - statsstøtterett

– Betaler ikke

– Vi tar til etterretning at Økokrim har bedt om innsyn i saksdokumentene i klagesaken, skriver partner Per M. Ristvedt fra Schjødt i en epost til Rett24.

Han viser ellers til hva han tidligere har uttalt til DN om saken, der også saksdokumenter fra klagesaken i Disiplinærnemnden er blitt omtalt.

– Schjødt betaler ikke for å få oppdrag og det ble ikke fremsatt noe tilbud under møtet, hvor tre personer deltok. Syvertsen har sin oppfatning, de to andre har en annen oppfatning. Det fastholdes fra vår side at det ikke ble sagt eller gjort noe ulovlig eller uetisk under møtet. Som vi har vist til tidligere, ble det gjennomført to undersøkelser etter møtet. Den ene ble foretatt av advokatfirmaet Hjort, og den andre var intern fra vår compliance-avdeling. Begge undersøkelsene viser at det ikke er grunnlag for anklagene, uttaler Ristvedt.

– Trygge i vår konklusjon

DN omtalte onsdag et brev styret i Klaveness Marine skal ha sendt i november i fjor, der de skrev at «vi er trygge i vår konklusjon om at det ble begått en straffbar handling i det aktuelle møtet».

Ifølge DN var det advokatene Svein Holden og Christian Hjort hos Hjort som gjorde den eksterne vurderingen, som altså konkluderte med at det ikke var grunnlag for anklagene.