Granskingsutvalgets leder Finn Arnesen, og medlemmene Karin Fløistad og Kristin Bugge Midthjell, stilte fredag til høring om trygdeskandalen i Stortingets kontrollkomité. 

Som antatt på forhånd, ble en i det siste omtalt rapport om trygdeeksport fra 2014 et sentralt tema i høringen. I rapporten, som er utarbeidet av en interdepartemental arbeidsgruppe, slås det flere ganger fast at Norge ikke kan hindre mottakere av trygdeytelser å oppholde seg i EØS-land. Komitéen har ikke fått innsyn i rapporten.

Arnesen gjentok sine uttalelser fra Rett24 tidligere denne uken, om at den omstridte rapporten ikke handler om de sakene som omfattes av Nav-skandalen. Dette fordi arbeidsgruppen kun så på situasjonen når mottakeren bor i utlandet, ikke på midlertidige opphold.

På vidda

Professorene Ingunn Ikdahl og Christoffer C. Eriksen skriver i sin Nav-blogg at Arnesen-utvalget ikke følger «tråden til endes», når det gjelder 2014-rapportens betydning. Til Rett24 sa Ikdahl fredag at innsyn i hele rapporten til flere enn Nav-utvalget var viktig for å skjønne skjønne utgangspunktet for Nav-meldingen som kom i 2017. 

Dette var Arnesen ikke enig i. Han understreket flere ganger at Stortinget, etter hans syn, får alt de trenger å vite om 2014-rapporten i granskningsutvalgets NOU.

– Denne bloggen til Ikdahl og Eriksen, de henter sine metaforer fra vidda, og det er jo der de er da, åpenbart, sa Arnesen. 

– Vårt poeng er at dette er en problemstilling som ikke er sett. Det er ikke slik at man bevisst har beveget seg inn i en gråsone.

Han gjentok at granskningen ikke har funnet belegg for å hevde at departementet bevisst har sett gjennom fingrene med EØS-spørsmålet.

– Det er ingenting i denne trygdeskandalen som kan forklares med at noen har handlet mot bedre vitende, på det nivået vi har gransket. Det er heller ikke slik at man bevisst har utfordret EØS-rettens grenser. Det er rett og slett slik at det dreier seg om en problemstilling man ikke har sett, og ikke løftet, og ikke problematisert, og det er etter min oppfatning den viktigste forklaringen på hele skandalen. Det er ikke det at man har tolket feil. Det er rett og slett at man ikke har sett problemet, sa Arnesen.