Betjentene ble tiltalt for grov tjenestefeil, men i går kom dommen som konkluderte med at selve ransakingen av gutten ikke var uforholdsmessig. Det som derimot var en tjenestefeil, var at det ikke ble skrevet rapport etter hendelsen.

For dette får de to involverte tjenestemennene 4000 kroner i bot. Tiltalen kom som en følge at de to involverte betjentene nektet å godta Spesialenhetens forelegg på 12.000 kroner. Forsvarer i saken, Espen Henrik Johansen, mener dommen fra Follo og Nordre Østfold tingrett gir et riktig bilde av faktum i saken.

Mediestøy

– Saken belyser også det forhold at mediestøyen rundt hendelsen, basert på en video som viser en fragmentert bit av virkeligheten, var basert på feil faktum, og at flere juridiske kapasiteter med fordel kunne uttalt seg mer balansert. Særlig fordi dommen viser at dette var to tjenestemenn som opptrådte saklig, balansert og rolig, til tross for at de ble utsatt for flere ukvemsord under hendelsen, sier Johansen.

– Hva skulle de juridiske kapasitetene vært mer balansert om?

– Fagpersoner med tung faglig og praktisk erfaring på strafferetten fastslo at ransakingen var ulovlig, og under enhver kritikk. Det ble uttalt at politiet ikke har lov til å dra ned buksa på folk på åpen gata, noe som ikke var tilfelle i denne saken. Samlet var disse uttalelsene med på å sementere et feilaktig inntrykk av at tjenestepersonene løp rundt og ransaket ungdom på jakt etter brukerdoser, på åpen gate.

Han opplyser at klientene hans er «i tenkeboksen» for om de vil godta boten for manglende rapportskriving.

– Vi må vurdere grundig om det er verdt å forfølge en en forglemmelse som kunne vært reddet inn ved et fungerende system i politiet. De har hele tiden erkjent at notoriteten skulle vært bedre ivaretatt. Det er også et moment i denne vurderingen at det for alle involvert har en verdi at denne saken nå får sin avslutning, sier Johansen.

– Overrasket om det ikke ankes

Professor Hans Fredrik Marthinussen, er en av akademikerne som har hatt sterke meninger om denne saken tidligere. Han er sterkt uenig i tingrettens bevisvurdering.

– Det er rimelig oppsiktsvekkende at retten mener at en ferdigrullet joint på bakken, i kombinasjon med at enkelte ungdommer er kjent fra et belastet miljø, gir skjellig grunn til mistanke om salg. Det er en vurdering som vanskelig oppfyller grunnleggende rettssikkerhetsmessige krav. Det er videre vanskelig å forstå at man tror at selgere av narkotika kan oppbevare større mengder ferdigrullete jointer i underbuksene sine. Det tyder på en veldig dårlig forståelse av hvordan slike transaksjoner foregår, sier Marthinussen.

Han mener rettens forholdsmessighetsvurdering er så oppsiktsvekkende at saken bør ankes.

– Jeg deler klart Spesialenhetens oppfatning om at dette er en grov krenkelse av helt grunnleggende krav til tjenesteutførelsen. At det legges vekt på at det er vanlig praksis for politiet å ransake menneskers undertøy i offentlighet, er en vurdering som ganske enkelt ikke kan få bli stående. Denne typen åpenbart feilaktig rettsanvendelse blir konsekvent påanket av politiet i saker som gjelder vanlige borgere, og jeg vil bli svært overrasket om ikke det skjer også her, sier Marthinussen.

Leder for Spesialenheten, statsadvokat Terje Nybøe, uttalte torsdag til Rett24 at han ennå ikke har tatt stilling til ankespørsmålet.

Dommen er ennå ikke publisert.