Da statsbudsjettet ble lagt frem sist uke, fremkom det at regjeringen ikke har gitt opp arbeidet med å følge opp Domstolkommisjonens arbeid med reform av domstolstrukturen. Kommisjonens forslag om å kutte antall rettssteder er riktig nok skrotet fullstendig, men regjeringen ønsker i stedet å redusere antall rettskretser. Dermed opprettholdes antall rettssteder, men større regioner legges inn under én ledelse, med mulighet til å fordele flytte ressurser og saker innad i hver rettskrets.

Fredag ble proposisjonen vedtatt i statsråd, og nå blir det i praksis opp til Fremskrittspartiet å avgjøre om reformen skal gjennomføres eller ei. FrP var opprinnelig en pådriver for reformen, men i vår snudde partiet 180 grader.

Feiret med Bjørn Dæhlie

I et en pressemelding i mai, signaliserte FrP at de ikke lenger ville stemme for en reform. Den øvrige opposisjonen ønsker ingen endring i dagens struktur, og sammen med FrP utgjør dette et flertall på Stortinget.

eidsvoll frp bjørn dæhlie.PNG
Bjørn Dæhlie leier ut lokaler til Øvre Romerike tingrett, og jublet sammen med FrP-politikerne etter FrPs snuoperasjonen i vår. (Skjermdump fra stortingsrepresentant Tor Andre Johnsens (FrP) Facebook-profil)

Blant de som jublet for dette er Bjørn Dæhlie, som har tjent store summer på å bygge blant annet diverse tingrettslokaler på Østlandet. Øvre Romerike tingrett, som etter det opprinnelige forslaget skulle vært samlokalisert med Nedre Romerike tingrett i Lillestrøm, blir dermed værende i lokalene de leier av Dæhlie på Eidsvoll. Domstolen betaler seks millioner kroner i året for denne bygningen, under en kontrakt som løper ut 2024, får Rett24 opplyst.

Andre som jublet var dommere i enkelte mindre tingretter, som for eksempel sorenskriver Frank Kjetil Olsen ved Senja tingrett. Han drev i hele fjor vinter aktiv lobbykampanje mot Domstolkommisjonens forslag, og feiret med kake da FrP snudde i mai.

Sorenskriveren på Romerike, Odd Magne Gjerde, jublet derimot ikke over kuvendingen, og står nå i spissen for et brev som tirsdag ble oversendt til Stortingets justiskomité. I brevet, som er signert domstollederne ved de elleve største tingrettene i landet, skriver sorenskriverne at det er «knappest noen av høringssvarene som tilrår at dagens ordning videreføres som i dag», og videre:

«Det synes å være bred enighet om at dagens ordning er overmoden for endring. Det er videre enighet om at vi må sikre at tingrettene har et bredt faglig miljø og en effektiv drift, som sikrer god rettssikkerhet, høy kvalitet i avgjørelsene og rask saksavvikling. Regjeringens forslag utgjør et kompromiss mellom ønsket om sterkere faglige enheter, behovet for jevnere arbeidsfordeling mellom tingrettene og hensynet til at domstolene skal være nær brukerne.»

– Dagens løsning dårligst

Sorenskriver Odd Magne Gjerde sier han håper det til sist likevel vil bli flertall for regjeringens forslag.

– Vi har hatt felles leder for de to domstolene siden juli i fjor, og har nedlagt et betydelig arbeid for å bli én tingrett. Vi trodde det skulle skje 1. september i høst, men så kom beslutningen i mai fra den nye fraksjonen i Stortinget. Det regjeringen nå foreslår er en sammenslått tingrett med tre rettssteder, ved at også Glåmdal tingrett legges inn i rettskretsen. Det er et ganske annet utgangspunkt enn det vi hadde, men også det vurderes å være bedre enn dagens løsning. Dagens løsning er det klart dårligste alternativet, det er det bred enighet om blant de ansatte. Det er full oppslutning om å slå sammen domstolene til en ny tingrett, sier Gjerde.

Han mener dagens deling fører til at domstolen ikke får utnyttet ressursene godt nok, verken på dommersiden eller på saksbehandlersiden. I pressemeldingen den nye opposisjonsfraksjonen sendte ut i mai, ble det pekt på at dagens domstollov allerede åpner for at saker flyttes mellom tingretter etter behov. I brevet fra sorenskriverne som ble sendt denne uken, avviser domstollederne at dette er et godt alternativ:

«Vi mener at alternativet om å utnytte mulighetene som finnes i dagens lovverk for å overføre saker mellom domstolene, - selv med tilpasninger – ikke er egnet til å løse de grunnleggende strukturelle utfordringene.»

Gjerde begrunner dette med at man i separate tingretter ikke har den samlede oversikten man trenger for å fordele ressursene.

Sorenskriverne som har underskrevet brevet til Stortinget er:

 • Odd Magne Gjerde, Romerike
 • Yngve Svendsen, Oslo
 • Kristin Kjelland-Mørdre, Drammen
 • Jørn Holme, Vestfold
 • Morten Thomsen, Nedre Telemark
 • Steinar Langholm, Kristiansand
 • Anne Marie Aarrestad, Jæren
 • Tor Christian Carlsen, Stavanger
 • Arne Henriksen, Bergen
 • Leif Otto Østerbø, Sør-Trøndelag og Fosen
 • Unni Sandbukt, Nord-Troms

De elleve tingrettene sysselsetter om lag halvparten av landets tingrettsdommere.