– Dette var en vanskelig beslutning å ta, vi har begått en feil og konsekvensen er at studentene må sette seg til eksamensbordet igjen. Vi ser imidlertid ingen annen utvei, siden feilen gjør at vi ikke kan sikre at alle eksamenskandidatene får en rettferdig vurdering av sin innsats under eksamen, sier studiedekan Marianne Jenum Hotvedt ved Universitetet i Oslo (UiO).

Det var i valgemnet Bygge- og entrepriserett, som ble holdt 26. april, at en oppgave fra en tidligere eksamen ble brukt i vårens hjemmeeksamen. Siden tidligere eksamensoppgaver ligger ute med veiledning til hvordan besvare oppgaven, kan de studentene som fant fram til veiledningen, ha fått en utilsiktet fordel, skriver juridisk fakultet på sine nettsider.

– Vår vurdering er at det ikke er mulig med en rettferdig sensur av denne eksamen, sier Hotvedt til nettsidene.

Hun forteller at det ikke har vært uvanlig å bruke tidligere eksamensoppgaver til eksamen fordi det er begrenset på en vanlig skoleeksamen hvilke hjelpemidler kandidatene har tilgang til.

– Dette er svært leit for de som rammes av feilen, og jeg har beklaget på det sterkeste overfor dem som har fått sin eksamen annullert. Vi får nå mange tilbakemeldinger fra frustrerte studenter, og jeg har full forståelse for at de reagerer, sier studiedekanen.