Romerike og Glåmdal tingretten er lokalisert på rettsstedene Eidsvoll, Kongsvinger og Lillestrøm, men de tre til fire stillingene som nå har vært utlyst er tiltenkt å ha primære kontorsteder i Eidsvoll og Lillestrøm.

Totalt er det i dag 26 dømmende årsverk ved tingretten.

Annonse

Politifullmektig / politiadvokat / politiadvokat 2

Stor overvekt av kvinner

Søknadsfristen gikk ut tirsdag, og hele 18 av de 20 søkerne er kvinner. Åtte er unntatt offentlighet. Søkerne er:

 1. Kari Bjella Unneberg, seniorrådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet
 2. Celia Finckenhagen Lie, senioradvokat i HELP
 3. Cecilie Lysjø Jacobsen, konstituert sorenskriver i Indre og Østre Finnmark tingrett
 4. Sissel Fykse, juridisk rådgiver/advokat i Lørenskog kommune
 5. Kirsti Guttormsen, tingrettsdommer i Romerike og Glåmdal tingrett
 6. Eva Bergman Kvamme, konstituert tingrettsdommer i Vestre Innlandet tingrett
 7. Camilla Berg-Hansen, tidligere konstituert tingrettsdommer
 8. Karoline Tandberg, dommerfullmektig i Romerike og Glåmdal tingrett
 9. Inger Bonnie Gjerde, tingrettsdommer i Troms og Senja tingrett
 10. Liv Johanne Ro, utreder i Høyesterett
 11. Ragna Skjåkødegård, politiadvokat i Økokrim
 12. Kvinne, unntatt offentlighet
 13. Kvinne, unntatt offentlighet
 14. Kvinne, unntatt offentlighet
 15. Kvinne, unntatt offentlighet
 16. Kvinne, unntatt offentlighet
 17. Kvinne, unntatt offentlighet
 18. Kvinne, unntatt offentlighet
 19. Mann, unntatt offentlighet
 20. Mann, unntatt offentlighet