– Vi tar dommen til etterretning, og har foreløpig ikke andre kommentarer enn det, sier Erlend Haaskjold, som har representert Oda i saken.

Avgjørelsen kom i Oslo tingrett mandag, og endte med full sier til Aabø Evensen & Co. Bakgrunnen for tvisten er at Oda mener advokatfirmaet ikke i forsvarlig grad informerte dem om faren for at et krav kunne bli foreldet.

Konkret dreide det seg om at Oda hadde leid et lagerlokale, som viste seg ikke å være godkjent av Mattilsynet. Av hensyn til eget omdømme, valgte Oda å forsøke å løse saken i minnelighet, fremfor å gå til søksmål mot utleier. Dette lyktes ikke.

Da Oda så til slutt valgte å gå til sak, var det for sent.

Annonse

Advokat / advokatfullmektig

Ville vente

I anførselen fra Oda skriver firmaet at saken var «på advokatens bord» mens den ble foreldet, og at dette er et «markert avvik fra plikten til ivaretakelse av klientens interesser». De peker på at selv om Oda ønsket å «vente litt» med å ta ut søksmål, så hadde advokaten plikt til å informere klart og tydelig om konsekvensene. Spesielt ettersom foreldelsen kunne vært unngått med enkle prosessuelle grep.

Aabø Evensen & Co anførte på deres side at de fikk «stoppordre» fra Oda lenge før fristen utløp, og at de deretter ikke oppfattet at de hadde noe oppdrag for Oda knyttet til denne tvisten. Oslo tingrett er enig, og legger til grunn at Oda avsluttet advokatoppdraget etter eget initiativ året før fristen utløp, og at det ikke var uaktsomt at advokaten ikke på det tidspunkt å opplyse om fristen.

Riktignok var advokaten og Oda i kontakt noen måneder senere, i forbindelse med en annen sak, men retten mener Oda ikke kunne forvente at advokaten fortsatt skulle ha omsorgsforpliktelse for et oppdrag som de selv hadde valgt å avslutte for flere måneder siden.

Fulle sakskostnader

Selv om det etter ansvarsvurderingen ikke får betydning for resultatet, kommenterer retten også at Oda uansett ikke har lidd noe økonomisk tap. Dette fordi de uansett, etter rettens prejudisielle vurdering, mest sannsynlig ikke ville vunnet frem med noe søksmål. Både fordi det var reklamert for sent, og på det materielle.

Resultatet blir at Aabø Evensen & Co og Tryg forsikring tilkjennes fulle sakskostnader på 1,2 millioner kroner.

– Det er jo gledelig at tingretten har fulgt oss på alle punkter. Det er faktisk tre separate grunnlag som leder til frifinnelse. Både at det ikke foreligger ansvarsgrunnlag, at det var reklamert for sent, og at det uansett ikke foreligger noe økonomisk tap. Dommen var forventet, sier Tage Brigt Andreassen Skoghøy fra DLA Piper, som har representert de saksøkte.