Advokatenes aksjon førte i vinter til at straffesakene hopet seg opp i Høyesterett. Aksjonen ble avsluttet i mai, da departementet gikk med på bruke Tor-Aksel Busch og Mats W. Ruland som meklere i saken. Samtidig har det vært underforstått at aksjonen ville starte opp igjen dersom meklingen ikke ført til noen ny avtale.

Fredag sendte partene ut en felles uttalelse om at de er blitt enige. I avtalen, som ble signert klokken 09 fredag morgen, står det at formålet er å sikre en «bærekraftig økning av rettshjelpsatsen».

Avtalen kan du laste ned her.

Dermed blir det ikke noen ny runde med forsvarere som nekter beramming av saker i Høyesterett. Kravene som ble stilt fra Advokatforeningen i november var forhandlingsrett om rettshjelpssatsen, høyere rettshjelpsats, og
reversering av kuttet som ble gjort i reisesalæret.

Annonse

Har du erfaring innen eiendom og prosedyre? Vi søker ny konsernadvokat

Nytt system

Siden den gang er rettshjelpsatsen økt i budsjettforhandlingene med SV, om enn ikke i nærheten av så mye som Advokatforeningen har etterlyst. I revidert nasjonalbudsjett nå i mai ble det dessuten lagt inn en økning i reisesalæret, fra 50 til 75 prosent av ordinær rettshjelpsats. Heller ikke det på nivå med advokatenes krav.

Nå er den siste brikken kommet på plass for Advokatforeningen, slik at en avtale kunne sikres. Noen forhandlingsrett har departementet vært krystallklare på at de ikke vil gi, men i stedet skal det nå etableres en helt ny formell mekanisme i den årlige statsbudsjettprosessen. Denne består av et eksternt råd, som skal gi et kvalifisert, formelt og offentlig tilgjengelig innspill til regjeringen om hvor mye den mener rettshjelpsatsen bør økes i neste budsjettperiode.

Rådet skal oppnevnes av Domstoladministrasjonen, og ha tre medlemmer. Departementet og Advokatforeningen skal foreslå hvert sitt medlem, mens det tredje medlemmet skal foreslås av DA selv.

Frem til nå har Advokatforeningen årlig levert sine årlige innspill om rettshjelpsatsen direkte til departementet, men nå vil disse i stedet bli levert til dette nye rådet.

– Fortsatt er en vei å

– Til tross for at det fortsatt er en vei å gå før rettshjelpsordningen er bærekraftig, er dette et godt resultat for Advokatforeningen. Denne modellens formål er en bærekraftig økning og utvikling. Avtalen gir advokatene en helt annen og nødvendig plass ved bordet og legger til rette for en mer åpen og opplyst prosess rundt reguleringen av rettshjelpssatsen, sier Jon Wessel-Aas i en pressemelding.

I pressemeldingen, som er sendt felles fra Advokatforeningen og departementet, uttaler han videre at de endringene den nye regjeringen allerede har gjort i budsjettet for 2022 «viser en vilje til å utligne den underreguleringen som rettshjelpssatsen har vært utsatt for de siste to tiårene».

– Regjeringen har jobbet målrettet for å styrke rettshjelpsordningen, både ved å sikre flere personer tilgang til fri rettshjelp og ved å heve rettshjelpssatsen, skriver justis og beredskapsminister Emilie Mehl (Sp) i meldingen.

Høyesterett har de siste ukene jobbet på høygir for å hente inn forsinkelsene som oppstod i vinte, med et uvanlig høyt antall beramminger. Siste forhandling før sommeren holdes i dag, 24. juni. Deretter vil det etter alt å dømme komme en strøm av rettsavgjørelser fram mot og muligens litt inn i rettsferien, som begynner om en uke.