I februar varslet fire av de fem tingrettene i Østfold at de ønsket å slå seg sammen til én enhet. På grunnlag av denne avtalen sendte departementet før sommeren på høring et forslag om å etablere «Østfold tingrett». Den sammenslåtte domstolen vil få om lag 20 dømmende årsverk, og bli den fjerde største tingretten i landet.

Rett24 omtalte avtalen her

De fire domstolene som skal slås sammen er Fredrikstad, Moss, Sarpsborg og Halden tingretter. Den femte tingretten i Østfold, Heggen og Frøland tingrett på Mysen, har ikke ønsket å delta.

Frykter reisevei

Sist uke gikk høringsfristen på sammenslåingen ut, og høringsuttalelsen viser at advokatene ikke deler domstolledernes entusiasme for å komme Domstolkommisjonen i forkjøpet. Kommisjonens utredning skal avgis i oktober.

Rett24 omtalte høringsnotatet her

Advokatforeningen skriver at det etter deres syn er flere forhold som ikke er tilstrekkelig utredet, og at Domstolkommisjonens delinnstilling bør avventes. I en egen høringsuttalelse fra lokale advokater i Moss og Rygge, gis det uttrykk for det samme. Advokatene skriver at de er bekymret for at en sentralisering av tingrettene vil kunne få konsekvenser for rettssikkerheten, blant annet fordi de frykter at større avstander vil bety færre befaringer.

Advokatene frykter også at det vil kunne bli vanskelige å få vitner til å stille i sivile saker, ettersom vitnene må beregne lenger reisevei.

Politiet sier ja

Politiet i Østfold er derimot positive, og fremhever blant annet at det i dag kan være stor forskjell på kapasitetsutnyttelsen i de nåværende tingrettene:

«For Øst politidistrikt, som i dag forholder seg til åtte forskjellige tingretter og to lagmannsretter, vil en sammenslåing som foreslått kunne medføre fordeler i form av like rutiner for saksbehandling i den felles tingretten, og færre kontaktpunkter å forholde seg til.
Vi ser også at de minste tingrettene kan være sårbare i forhold til for eksempel sykdom og avvikling av ressurskrevende saker, og legger til grunn at en sammenslåing som foreslått vil gjøre tingretten mer robust.»

Ifølge høringsnotatet fra før sommeren vil tingrettene i første omgang fortsette i sine nåværende lokaler, men dette skal etter planen endres så fort som praktisk mulig. Målet er samlokalisering innen utløpet av 2023.

Hvor samlokaliseringen skal skje vil bli behandlet i en egen prosess. Fredrikstad kommune har, som Rett24 omtalte i juni, allerede meldt sterk interesse for å huse dommerne. 

Se alle høringsuttalelsene her