Mens domstolene i Vestfold frivillig har slått seg sammen til nye Vestfold tingrett, er Østfold tettpakket med mindre domstoler. Fra Sarpsborg tingrett kan du på under en time i bil nå både Heggen og Frøland tingrett, Halden tingrett, Moss tingrett og Fredrikstad tingrett. Og ytterligere en liten halvtime på landeveien, så rekker du også en fengsling i Follo tingrett i Ski.

Alle forsøk på å rokke ved dette har hittil møtt stor lokal motstand, men nå er spillet endret. Tirsdag signerte samtlige sorenskrivere og tillitsvalgte for de ansatte en intensjonsavtale som forplikter til et lokalt forankret samarbeid om en felles tingrett.

Dermed kommer de Domstolkommisjonen i forkjøpet, som til høsten skal avgi sin innstilling om hvordan tingrettene skal organiseres i fremtiden. Der er det ventet at det vil komme radikale forslag til nye inndelinger, og en lang rekke sammenslåinger sammenlignet med dagens struktur.

Artikkelen fortsetter under annonsen

50 ansatte

Heggen og Frøland tingrett i Indre Østfold opplyser at de foreløpig ikke vil være med på sammenslåingsprosessen. De ønsker å avvente kommisjonens delutredning til høsten.

Ifølge en pressemelding fra tingrettene er det avholdt fellesmøte for ansatte ved alle tingrettene, og deretter interne møter ved den enkelte domstol. Tilbakemeldingene har vært at de ansatte har stilt seg positive til en sammenslåingsprosess.

En sammenslått tingrett i Østfold vil ifølge pressemeldingen få om lag 50 ansatte. Det er ikke avklart hvor den nye domstolen skal ligge, så her er det formodentlig duket for atskillig lokalpolitisk dragkamp.

At det uansett lokal entusiasme bar mot en sammenslåing i Østfold, ble åpenbart for de fleste da Domstoladministrasjonen i høst utlyste et felles dommerembete for de fire tingrettene.

Denne stillingen er ennå ikke besatt, men den svært lange søkerlisten finner du her.