Til høsten kommer Domstolkommisjonens forslag til ny organisering av Domstols-Norge. Med domstolenes nåværende økonomiske situasjon som bakteppe, er det grunn til å anta at kommisjonen vil komme med radikale forslag med hensyn til hvor mange tingretter vi skal ha.

Og kanskje lå det et forvarsel i stillingsutlysningen som kom fra Domstoladministrasjonen før jul. Domstolsdirektør Sven Marius Urke sitter i kommisjonen, og i utlysningen ble det for første gang lagt opp et felles dommerembete for fire av de fem tingrettene i Østfold.

– Ingenting er bestemt vedrørende sammenslåing eller felles ledelse, ut over Halden og Fredrikstad, sa Iwar Arnstad ved Domstoladministrasjonen til Rett24 nylig.

Sterk liste

Mens domstolene i Vestfold frivillig slo seg sammen i fjor, har tilsvarende ikke vært ønsket i Østfold. Halden og Fredrikstad ble imidlertid, til store lokale protester, lagt inn under felles ledelse. 

Søkerlisten til de to ledige felles-embetene tyder imidlertid på at rekrutteringen slett ikke er blitt svekket av usikkerhet rundt organiseringen. Hele 19 kandidater har meldt seg, i et sterkt søkerheat, med kandidater fra både domstoler, påtale, privat advokatpraksis, offentlig advokatpraksis og forvaltning.

Søkerne er:

 1. Linda Stenersen (44), konstituert tingrettsdommer
 2. Ingvil Conradi Andersen (43), konstituert tingrettsdommer
 3. Karin Skedsmo Danevad (43), politiadvokat
 4. Janne Jordbakke (47), konstituert tingrettsdommer
 5. Vegard Lien (51), advokat
 6. Liv Shelby (40), konstituert tingrettsdommer
 7. Marian Park Bråthen (47), advokat hos kommuneadvokaten i Fredrikstad
 8. Camilla Mordt (39), dommerfullmektig
 9. Linda Marie Andersen (40), seniorrådgiver i Medietilsynet
 10. Gislaug Øygarden (52), kommuneadvokat Rana kommune
 11. Line Rasmussen Petersen (48), advokat
 12. Øivind Rune Bjørkås (50), politiadvokat
 13. Bjørn Erik Serkland (40), konstituert tingrettsdommer
 14. Ida Valen Rukke (40), seniorrådgiver i Mattilsynet
 15. Robert Haukeland (44), advokat
 16. Kvinne, unntatt offentlighet
 17. Mann, unntatt offentlighet
 18. Mann, unntatt offentlighet
 19. Mann, unntatt offentlighet