Bakgrunnen for streiken er det foreningen mener er markante kutt i rettshjelpssatsen de siste to tiårene, skriver Aftenposten.

Ifølge avisen er det snakk om et tosifret antall advokater. Advokatene vil ikke ta på seg flere oppdrag i retten de neste fire ukene, opplyser foreningen.

Annonse

To stillinger som Senior Legal Counsel/Legal Counsel

Leder i Advokatforeningen, Jon Wessel-Aas, sier til NRK at regjeringen har brutt avtalen som de hadde med advokatforeningen om å øke satsene.

– De har hatt flere statsbudsjett å rette opp i dette, men det har de ikke gjort. Dette er rett og slett avtalebrudd, sier Wessel-Aas.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) avviser at regjeringen har brutt avtalen de tidligere har inngått med foreningen.

– Vi har hele veien vært tydelige på at avtalen ikke fritar regjeringen fra å følge budsjett- og økonomiregelverket vårt. Vi kan ikke gi garantier for bevilgninger på denne måten fram i tid, sier hun.