Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune har igjen kommet i fokus, og denne gangen gjelder det hvordan medarbeidere blir betraktet. Etaten har et større antall jurister i arbeid, og holdningene berører da også disse.

Les NRKs sak om bråket i Plan- og bygningsetaten her

Det er blant annet fremkommet at det i en møteinnkalling til en enhetsleder, som skulle begrunne hvem som skulle få eller ikke få lønnsforhøyelse, at:

«Da er fristen satt (...), slik at alle får satt av nok tid til å sette opp prioriteringer på sine enheter (uorganiserte må høyt opp på listen, ellers prioriteres de organiserte). Det er også viktig at begrunnelsene blir skrevet ned i kommentarfeltet, både på «svartelisten» og de som prioriteres.» (kilde NRK.no)

Dette er selvfølgelig et alvorlig overtramp mot organisasjonsretten, og skulle nok, sett i ettertid, ha vært uskrevet. Når slike holdninger kommer til uttrykk i store etater, viser dette en holdning og kultur i deler av arbeidslivet som det må tas tak i.

Slik opptreden viser nødvendigheten av at organiserte har et apparat bak seg, gjennom en engasjert organisasjon, som Juristforbundet, som på mer overordnet plan kan kreve at arbeidsgivere, og i dette tilfelle ledelsen i Rådhuset, rydder opp i ukulturen og sikrer at det ikke skal være noen ulempe å være organisert.

Forfatteren er av mindretallet i valgkomitéen innstilt til vervet som ny president i Juristforbundet, som skal velges i november. Flertallet i komitéen har innstilt lagdommer Håvard Holm. 

En tidligere versjon av dette innlegget kunne tolkes som om den aktuelle møteinnkallelsen var skrevet av en i ledelsen. Rett24 presiserer at vedkommende som sendte møteinnkallingen ikke selv var leder.