– Æresbevisningen skulle vært utdelt på vårt Årsmøte i Gamle Losjen 19. mars 20, som dessverre måtte avlyses.  Vi fikk derfor ikke anledning til å hylle Anine Kierulf på den måten som vi synes at hun fortjener, sier Else-Marie Merckoll, som leder Advokatforeningen Oslo krets.

Kretsen deler årlig ut æresbevisningen til en som gjennom sitt virke innen det juridiske fagområde har gjort en særlig innsats for å øke advokater og juristers anseelse i samfunnet.

anine pris.PNG

Kierulf har en PhD om domstolenes rettighetsprøving av lover i Norge, og har de senere årene jobbet som fagdirektør ved Norges institusjon for menneskerettigheter. Fra nyttår tiltrådte hun som førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett i Oslo, mens hun beholdt en spesialrådgiverstilling på NIM.

– Anine Kierulf er en tydelig og uredd stemme i den offentlige debatten som evner å formidle vanskelig juridisk stoff på en enkel og forståelig måte. Hennes sterke engasjement for menneskerettigheter og ytringsfrihet er særlig viktig i en tid der rettsstaten er under press fra flere hold.

– Når vi har valgt å tildele henne vår Æresbevisning for 2019 er det fordi vi ønsker å fokusere på det viktige arbeidet hun gjør gjennom sin faglige solide tyngde i kombinasjon med sitt menneskelige engasjement. Hun er en av de mest kjente ytringsfrihetsekspertene i Norge, og har åpent kritisert både det Juridiske fakultetet ved UiO og andre styrende organer for manglende åpenhet og ytringsfrihet. Hun har også vært en viktig stemme i kjølvannet av NAV-skandalen. Vi har tro på at hennes kloke og velformulerte innspill vil ha en positiv innvirkning på ytringsfrihets debatten også i årene fremover, sier Merckoll.