Normalt kommer det flere titall søkere når Oslo tingrett lyser ut embeter, men ikke denne gangen. Årsaken er formodentlig at stillingen som nå er ledig tilligger det som før domstolsreformen het Oslo byfogdembeter, som nå er en avdeling i Oslo tingrett, den såkalte avdeling åtte.

Annonse

Elden søker flere advokater i Bergen og Haugesund

Avdelingen behandler midlertidig forføyning og arrest, konkurs, dødsboskifte, felleseieskifte, tvangsfullbyrdelse, gjeldsordning og notarialsaker. Den har rundt 14 dommere og dommerfullmektiger.

De åtte søkerne er:

  1. Kristoffer Blaas Wallann, Nemndleder i Utlendingsnemnda
  2. Per-Markus Grundesen, advokat i egen praksis
  3. Jørgen Reinholdtsen, seniorrådgiver i Finanstilsynet
  4. Nina Borthen, advokat i Telenor
  5. Jan Erik Bauge, Advokat, Juridisk sjef
  6. Maj Hines, advokat i egen praksis
  7. Kvinne, unntatt offentlighet
  8. Kvinne, unntatt offentlighet