I en dom fra Oslo tingrett fredag kritiseres Sivil klareringsmyndighet (SKM) for feil lovanvendelse og for feil i saksbehandlingen da den i 2020 trakk Myklebusts sikkerhetsklarering tilbake.

Tilbakekallelsen medførte at han måtte fratre som Norges ambassadør i Polen og måtte reise tilbake til Norge hvor han måtte jobbe i Utenriksdepartementet under tilsyn.

Domstolen omtaler beslutningen om trekke sikkerhetsklareringen for ugyldig.

Redusert erstatning

Tingretten har redusert Myklebusts erstatningskrav fra over 4 millioner kroner til litt over 1 million kroner, men dommerfullmektig Trond Buberg understreker at dette ikke har betydning for konklusjonen om at den tidligere ambassadøren har vunnet saken.

Han tilkjennes også full dekning av sakskostnadene sine i forbindelse med saken.

Fikk godkjenning

Myklebust ble fratatt all sikkerhetsklarering etter at SKM hadde gjennomført en vurdering av at han i 2017 hadde fått en kjæreste fra Thailand og begynt å bygge feriehus i landet. Myklebust hadde to ganger tidligere informert om, og fått fortsatt klarering, av to overordnede.

Etter at SKM ble opprettet i 2018, og hadde vurdert saken, mistet Myklebust all klarering og ble også ilagt tre års karantene før han kunne søke en ny. Etter dette saksøkte han staten ved Justis- og beredskapsdepartementet.

– Myklebust måtte som følge av den ugyldige avgjørelsen gå av som Norges ambassadør til Polen i mai 2020, og dermed drøye to år før planlagt avgang i august 2022. Dette har gjort at han er blitt påført et økonomisk tap som har en faktisk og rettslig årsakssammenheng med den ugyldige avgjørelsen, står det i dommen.