Midtre Hålogaland tingrett har hatt to ledige embeter utlyst. Sju søkere meldte seg, og Innstillingsrådet for dommere har valgt å innstille tre av dem. På de to sikre plassene har rådet satt advokat Tom Martin Bersvendsen på topp, foran politiadvokat Jonny Kvistad. Den tredje plassen er tilfalt politiadvokat Børge Bertelsen.

Bersvendsen driver i dag privat praksis på Bardufoss, med fokus på privatrett. Kvistad er politiadvokat i Troms politidistrikt, og har i tillegg en master i økonomi og administrasjon

Innstillingsrådet behandlet mandag også søkerlisten til et ledig embete i Vestre Innlandet tingrett, og et ledig embete i Telemark tingrett.

Til Vestre Innlandet har rådet innstilt fylkesnemndsleder Nils Joakim Staff på topp. Han har lang bakgrunn både som advokat og som politiadvokat, senest i Kripos. På plassene bak er innstilt konstituert tingrettsdommer Torbjørn Hagerup Nagelhus og fylkesnemndsleder Anne Byfuglien Ulsrud.

Her er det imidlertid gode muligheter til opprykk for nummer to, for til det ene ledige embetet som lagmann i Eidsivating lagmannsrett har rådet innstilt tingrettsdommer Nina Cathrine Noss, foran tingrettsdommer Cathrine Fossen. Begge er i dag dommere ved nettopp Vestre Innlandet tingrett.

Til Telemark tingrett har rådet innstilling konstituert tingrettsdommer Leif O. Haugen. Haugen er i dag dommer ved Salten og Lofoten tingrett. Også her er Torbjørn Hagerup Nagelhus innstilt som nummer to, foran senioradvokat i Tenden Audun Samnøe på tredje plass.