5. mars uttalte professor Halvard Haukeland Fredriksen til Rett24 at Høyesterett burde sende Fosen Linjen-saken til ny runde i EFTA-domstolen. Bakgrunnen er at Frostating lagmannsrett valgte å ignorere den rådgivende uttalelsen den hadde innhentet fra EFTA.

Under NHOs anskaffelseskonferanse tirsdag, holdt Baudenbacher en forelesning om Fosen Linjen-saken. På direkte spørsmål fra Schjødt-partner Thomas Nordby om hva Baudenbacher tenkte om professorens uttalelser til Rett24, kom det frem at EFTA-presidenten ikke delte vurderingen:

– Det er ikke den minste grunn til å sende denne saken tilbake på nytt, åpnet Baudenbacher, før han anklaget Haukeland Fredriksen for å ha en skjult agenda.

The end

– Man må spørre seg, hva kan den virkelige motivasjonen bak forslaget være? Det er åpenbart at den virkelige grunnen bak det hele er at en ny sammensetning av EFTA-domstolen vil gi et annet resultat, svarte Baudenbacher, og føyde til at det etter hans syn «would be the end of the rule of law» om man skulle be om nye vurderinger hver gang retten skifter sammensetning.

– Jeg er skuffet over at en professor – som burde være en rollemodell for sine studenter – bruker slike triks, uttalte Baudenbacher.

Mange likes på LinkedIn

Baudenbacher hadde heller ikke all verdens positivt å si om selve dommen fra Frostating.

– Spørsmålene som ble forelagt fra Frostating var utformet på en sofistikert måte. Noe man ikke kan si om selve dommen, når alt kom til alt, uttalte Baudenbacher, og dro frem Frostatings uttalelse om at EFTA-domstolen med fordel kunne drøftet forholdet mellom de to avgjørende dommene Strabag og Combinatie.

– Jeg vil avstå fra å si hva Frostating «med fordel kunne gjort», sa ex-presidenten, og gikk videre til å fremheve at en støttende LinkedIn-post fra Nottingham-professoren Sue Arrowsmith hadde fått 100 likes på meget kort tid.

– Ikke et triks

Professor Halvard Haukeland Fredriksen var ikke til stede under NHOs konferanse tirsdag, men konfrontert med Rett24s avskrift fra Baudenbachers uttalelser, gjentar han at det etter hans syn er svakheter med EFTA-domstolens begrunnelse.

– Er det din plan å få saken behandlet på nytt for å få et nytt resultat med nye dommere?

– Nei, mitt anliggende ved å foreslå å sende saken ned på nytt, var å hindre den uheldige situasjonen som oppstår dersom Høyesterett følger lagmannsretten og bare setter avgjørelsen til side, uten å gi EFTA-domstolen anledning til å svare på innvendingene som er reist mot dens standpunkt. Jeg har vanskelig for å forstå at dette skulle være noe «triks». Dette er snarere en konstruktiv vei ut av en vanskelig situasjon.

Halvard Haukeland Fredriksen shv
Halvard Haukeland Fredriksen

– Høyesterett kan vel også velge å legge EFTAs uttalelse til grunn?

– Ja, det er også en mulighet så klart, og jeg antar at det er det Baudenbacher legger til grunn som et premiss når han avviser en ny foreleggelse. Men det hefter så store svakheter ved EFTA-domstolens begrunnelse, at jeg er svært usikker på om EFTA-domstolen har særlig grunn til å håpe på en slik løsning.

– Hva mener du bør klargjøres av EFTA-domstolen?

– Blant annet det Frostating lagmannsrett peker på: Hvordan EFTA-domstolen mener at dens standpunkt kan forenes med EU-domstolens dom i Combinatie-saken. Særlig i lys av at Supreme Court i Storbritannia har kommet med en enstemmig dom som konkluderer stikk motsatt av EFTA-domstolen. Men mer overordnet er det faktisk ikke klart fra EFTA-domstolens rådgivende uttalelse om det objektive erstatningsansvaret som domstolen tar til orde for, overhodet kommer til anvendelse i tilfeller hvor det kreves erstatning for tapt fortjeneste (positiv kontraktsinteresse), sier Haukeland Fredriksen.

– Så du mener altså ikke at det er «the end of the rule of law» om saken forelegges på nytt?

– Baudenbacher synes å ha glemt at EFTA-domstolens uttalelse i Fosen Linjen-saken formelt sett er en rådgivende uttalelse. Når Høyesterett klart nok kan sette uttalelsen til side uten å krenke rettsstaten, må det være åpenbart at man også må kunne be EFTA-domstolen om å utdype sine råd.