Regjeringen har for tiden et lovforslag om endringer i Kringkastingsloven på høring. Proposisjonen har blant annet hatt til hensikt å tydeliggjøre Kringkastingsrådets mandat.

I sitt høringssvar kommer Norsk Journalistlag med krass kritikk av uttalelser som rådets helt nye leder, Julie Brodtkorb, har gitt i anledningen tiltredelsen.

«Bryter grunnprinsipper»

Som Rett24 omtalte mandag, skriver NJ i høringen at de mener hele rådet bør legges ned, og at «når den nye rådslederen, Julie Brodtkorb, på Torp 7. februar i år understreker at «jeg skal mene noe om hva journalister gjør», bryter dette etter vår oppfatning med mediefridomslovas grunnprinsipper.»

Sitatet NJ gjengir er imidlertid bare nesten korrekt. Brodtkorb sa aldri «jeg», men «man». Det eksakte sitatet var:

«Så lenge man har et råd som skal mene noe om hva dere journalister gjør, så er det klart det kommer til å være omdiskutert (...)  Den dagen dere journalister mente det var helt tipp topp med et råd som skal mene noe om hva dere gjør, da tror jeg kanskje ikke rådet hadde gjort oppgaven sin.»

Mediefridomslova paragraf 4 slår blant annet fast at eieren av en mediebedrift ikke kan instruere redaktøren i redaksjonelle spørsmål.

Reagerer

– NJ gjengir meg ikke korrekt og det reagerer jeg på, sier Brodtkorb til Rett24. Hun mener dessuten at NJ hopper over uttalelser fra samme intervju som som gir et annet budskap.

– Om NJ hadde vært interessert i mitt budskap og mine svar hos Torp, hadde de hørt at mitt budskap var og er at Kringkastingsrådet ikke skal ha en redaksjonell rolle. Rådet skal være et bindeledd mellom de som eier NRK, som er lisensbetalerne, og de som lager NRKs programmer, journalistene. Derfor er også et riktig sitat fra programmet Torp:

«Jeg tror nettopp derfor at det er viktig at det ikke er en tidligere redaktør eller journalist som er leder av rådet, fordi vi skal ikke ha noen redaksjonell rolle. Vi skal være et rør inn for å være stemmen til de som har meldt inn om de er fornøyde med programmer, om det er klage på programmer, men også det strategiske. Det å få en avveining mellom å ikke bare bruke tiden på klagene, men også å drøfte strategi i forhold til strømningen i befolkningen, hvilken rolle NRK skal ha i forhold til seerne, tror jeg blir viktig.»

Står på sitt

Advokat Ina Lindahl Nyrud i NJ står ved kritikken, uavhengig av hvilket pronomen som åpner det omstridte sitatet. 

– Det er bra at Brodtkorb overfor Rett24 understreker NRKs redaksjonelle frihet. Men da hun i Torp uttalte at «man har et råd som skal mene noe om det dere journalister gjør», så mener vi det var en uttalelse som brøt med mediefridomslova. Det er fint hvis NJs høringsuttalelse har ført til større bevissthet for det fremtidige arbeidet i rådet, sier Lindahl Nyrud.