Det fremkommer i en avgjørelse som ble kunngjort i Strasbourg torsdag. Dommen har utgangspunkt i historien til en svensk mann som fikk nakkebrudd i en trafikkulykke i 1994. Siden den gang har han vært rullestolbruker med omfattende kroniske smerter og kramper.

Som smertebehandling ble han av det svenske helsevesenet tilbudt opiater, blant annet metadon, men dette likte han ikke bivirkningene av. Derimot hadde han lest at cannabis skulle være effektivt. Cannabismedisinen,  Sativex, var imidlertid ikke dekket av helsevesenet, og ville derfor vært svært kostbar for ham. I stedet satte han i gang med å dyrke sine egne cannabisplanter.

Vid skjønnsmargin

For dette fikk han i svensk høyesterett drøyt 5000 svenske kroner i bot. Straffen var da omtrent halvert sammenlignet med vanlig straffenivå, på bakgrunn av hans spesielle situasjon. I 2018 klaget han saken til Den europeiske menneskerettsdomstolen, og anførte at straffeforfølgningen mot ham krenket retten til privatliv etter EMK artikkel 8.

Torsdag, mer enn fire år senere, kunngjorde EMD dom i saken. Der skriver retten at dette er et felt der nasjonalstatene vil ha en vid skjønnsmargin. Det avgjørende fra EMDs synspunkt, er om myndighetene har gjort en rimelig balansering av de kolliderende hensynene, nemlig mannens rett til smertelindring, versus samfunnets ønske om å forby cannabisdyrking.

Fikk resept

I den konkrete vurderingen legger EMD stor vekt på at svensk høyesterett tok betydelig hensyn til mannens behov i straffutmålingen, slik at denne ble langt lavere enn normalt. Og oppsummeringsvis:

«The Court emphasises that the issue to be determined is not whether a different, less rigid, policy might have been adopted. Rather, it is whether, in striking the particular balance that they did between the applicant’s interest in having access to pain relief and the general interest in enforcing the system of control of narcotics and medicines, the Swedish authorities remained within their wide margin of appreciation. Against the above background, the Court does not find that those authorities overstepped that margin, and it follows that there has been no violation of Article 8 of the Convention.»

Retten legger også vet på at mannen, etter at straffesaken hadde begynt sin ferd opp gjennom svenske domstoler, fikk resept på et annet cannabisbasert preparat som var effektivt.

Avgjørelsen finner du her.