Advokatfirmaet Glittertind ble etablert helt på tampen av 2015, og omsatte for 46 millioner i sitt første hele driftsår. Da andre driftsår ble avsluttet ved nyttår, var det klart at selskapet hadde doblet omsetningen, til 93 millioner. 24 ansatte er nå på plass i kontorlokalene, som ligger midt i Vika-nabolaget som så mange av de andre store firmaene.

Fra takterrassen ser medarbeiderne ned på det som en gang var Ruseløkka skole, men som akkurat nå er en haug med grus inntil byggingen av ny skole kommer i gang.

– Man starter jo et firma fordi man ha lyst til å skape den perfekte arbeidsplassen for seg selv og de en skal arbeide sammen med. Vi som startet firmaet hadde alle bakgrunn fra tvisteløsning, og vi så at det ikke fantes noen som hadde spesialisert seg på prosedyre som egen nisje, forteller managing partner Aron Solheim.

Forbedringspotensial

På hjemmesiden beskriver Glittertind sine verdier blant annet med at «våre medarbeidere skal ha et liv ved siden av advokatrollen». Men det er kanskje mest i teorien, når man dobler omsetningen på et år?

– Vi har et veldig klart ønske om å etablere en arbeidsplass med god balanse mellom jobb og privat. Og de voksesmertene vi har hatt, er nok at vi ikke har klart å oppfylle dette godt nok. Skal vi være ærlige, så er nok det et punkt der vi har et forbedringspotensial. Arbeidsbelastningen har vært for stor. Men vi arbeider kontinuerlig med å ansette flere, og da skal vi klare å få dette i bedre balanse, sier Solheim.

Generalist-spesialist

Anders Ryssdal kom med på Glittertind-laget tidlig i fjor, etter å ha vært 23 år i Wiersholm.

– Ideen bak dette firmaet er å fokusere på prosedyrefaget. Det å prosedere saker for domstolene er et eget fag, og vi ønsker å bygge et miljø der dette dyrkes frem. Spørsmålet er hvordan man kan rendyrke dette. Det gjør vi gjennom å opparbeide inngående kjennskap til domstolene og dens aktører. Dommerne er som oss generalister, og dette må vi være oss bevisste, sier Ryssdal.

Han mener også det er en konkurransefordel at man som et nisjefirma får færre situasjoner der de må si fra seg oppdrag på grunn av interessekonflikter.

30-40 som tak

–  Vi kan da ta inn oppdrag fra andre firmaer, som av ymse grunner ikke selv kan prosedere sakene. Når det er sagt så handler det jo ikke bare om å gå i retten, vi følger jo tvisten underveis og forsøker å hjelpe klienten til å unngå en hovedforhandling om det er i vedkommendes interesse. Megling og voldgift er en sentral del av arbeidet.

– Hvor store kan dere bli?

– Vi har ikke ambisjon om å bli som de store firmaene vi kom fra. Markedsmessig ligger det antagelig et tak 30-40 advokater for et firma som vårt. For å drive et godt prosedyrefirma trenger man ikke være veldig mange, man trenger ikke store team på hver sak. Arbeidet her minner egentlig litt om arbeidet hos Regjeringsadvokaten. Omtrent samme størrelse, også, sier Ryssdal.