Universum-undersøkelsen er en global undersøkelse om såkalt employer branding, og det er nå 12 år siden den for første gang undersøkte norske juristers preferanser. Gjennom disse årene har selskapet bygget opp et omfattende panel av norske jurister. Rett24 har kikket nærmere på underlagsmaterialet fra den siste undersøkelsen, og den viser flere endringer i hva som er viktigst når dagens jurister ser seg om etter ny arbeidsgiver.

I år som i fjor er godt arbeidsmiljø og konkurransedyktig lønn de to mest ettertraktede egenskapene. Men noen faktorer gjør tydelige byks oppover på listen, mens noen faller markant.

Lederskap mindre viktig

Størst økning i viktighet har fleksible arbeidsordninger, muligheten for teamarbeid og suksess i markedet. Trygghet i stillingen gjør også et byks, noe som kanskje ikke er så overraskende, det turbulente året tatt i betraktning.

Størst reduksjon i viktighet har inspirerende lederskap, sterkt fokus på ytelse og muligheten til gjøre en «personal impact».

Norge-sjef i Universum, Carlo Duraturo, har tidligere opplyst til Rett24 at respondentene i undersøkelsen er plukket ut blant navnene de har i databasen etter 12 år med tilsvarende undersøkelser blant studenter.

– Til denne undersøkelsen har vi fått svar fra 552 yrkesaktive jurister, med en snittalder på cirka 35 år. De har i snitt vært yrkesaktive i sju år, sier Duraturo.

Mest opp og mest ned

Ettersom Universum-undersøkelsen gjøres i en rekke land er spørsmålene stilt på engelsk. Listen over de egenskapene som har økt mest i popularitet er: 

  1. Flexible working conditions (+6%)
  2. Team-oriented work  (+6%)
  3. Market success (+6%)
  4. A creative and dynamic work environment (+5%)

De egenskapene som har falt mest i popularitet, er:

  1. Inspiring leadership (29%) (-9%)
  2. High performance focus (8%) (-6%)
  3. Opportunities to make a personal impact (30%) (-6%)
  4. Rapid promotion (4%) (-5%)
  5. Leaders who will support my development (42%) (-5%)

Overrasket

Ett firma som for tiden aktivt rekrutterer, er advokatfirmaet Schjødt. Partner Per M. Ristvedt tror disse preferansene vil variere mye mellom hvem som velger seg til hvilke yrker.

per ristvedt.jpg
Per Ristvedt, Schjødt.

– Vårt inntrykk er at de som søker seg til store advokatfirmaer, og som kvalifiserer til jobb der, ikke nødvendigvis har de samme preferansene man ser fra snittet i undersøkelsen til Universum. Mens det nok er riktig at en fleksibel arbeidssituasjon er viktig, er det vår oppfatning at de som søker seg til et firma som Schjødt i større grad vektlegger mulighetene for å jobbe med de beste advokatene, og få være med på spennende saker. Jeg tror derfor de kanskje også vektlegger godt faglig lederskap, og de liker at det knyttes forventninger til dem i utførelsen av sakene, sier Ristvedt.

Headhunter Per Andre Marum er overrasket over noen av funnene i undersøkelsen.

– Arbeidsmarkedet for jurister er jo veldig spredt, fra saksbehandler i NAV eller på kommunens byggekontor, via Regjeringsadvokaten til Schjødt og Sands. Personlig utvikling står fortsatt høyt, og vil nok være viktig for enhver kunnskapsarbeider, mens opprykk står lavt i kurs. Jurister og andre akademikere skjønner nok at det følger krav med økt ansvar, ikke bare lønn og prestisje. At muligheter til å gjøre en forskjell synker såpass mye overrasker meg noe, mange jeg snakker med søker nettopp dette – og i våre dager ofte knyttet til fornybarhet. Men det kan hende Korona og annen usikkerhet preger bildet, og at folk er mer opptatt av sitt eget – jobbsikkerhet, utvikling, fleksibilitet, samhold, arbeidsmiljø, sier Marum.

Jobb på hytta

Han tror de flinkeste uansett vil søke etter jobber der de andre flinkeste er, både av faglige og økonomiske grunner. 

– Men jeg har lyst til å nevne fleksibilitet spesielt. Det er mye lettere å tåle hardt arbeidspress om man kan velge selv når og hvor man jobber. Mange tåler greit 60-80 timers uker, men får man ikke hentet i barnehagen i tide, eller kinoavtalen med kjæresten ryker for tredje gang på en måned, så blir belastningen unødvendig stor. De fleste karrierekunnskapsarbeidere jeg kjenner, som har mindreårige barn, prioriterer å være med dem 17-20, og går så på et kveldsskift i stedet for å se på TV-serier.

Han tror arbeidsgivere må legge til rette for jobbing fra hytte og strender for å holde seg konkurransedyktige fremover.

– Mobil, bredbånd, videokonferanse, bærbar PC – alt bidrar til at jobben kan gjøres både fra toalettet og hytta, og arbeidsgivere som uten skjellig grunn stimulerer til dette, vil ikke være så attraktive i tiden fremover. Med to foreldre i krevende jobber, må arbeidsgivere i større grad legge til rette for at hverdagen skal gå i hop, uten at det betyr at kvaliteten på arbeidsinnsatsen som leveres nødvendigvis må gå ned, sier Marum.