I mars omtalte Rett24 at Advokatfirmaet Schjødt hadde inntatt tronen som landets største advokatfirma, med 1088 millioner kroner i omsetningen. Nå forteller partner Per M. Ristvedt at omsetningen i første halvår 2020 ligger høyere enn i fjor, tross korona og usikre tider.

I likhet med i fjor må man imidlertid ta med i regnskapet at Schjødt også dette regnskapsåret vil ha tall som ikke er helt sammenlignbare med foregående år, som følge av fusjon. Årsaken er at Schjødt 1. januar 2020 slukte det svenske firmaet Hamilton. Hamilton er et mellomstort forretningsadvokatfirma i Stockholm, med rundt 70 advokater og 200 millioner i omsetning.

– Situasjonen for 2020 er noe usikker grunnet corona/covid-19, men så langt må vi etter omstendighetene si oss fornøyd. Vi har vekst i første halvår 2020 i forhold til samme periode i fjor. Så får vi se hvordan det går utover høsten og gjøre opp status ved årsslutt, sier Ristvedt.

– Hvordan har det vært å fusjonere med et svensk firma i et spesielt år som dette?

– Fusjonen i Stockholm har så langt gått bra, selv om det dessverre ikke har vært mulig å ha den reiseaktiviteten mellom Norge og Sverige som vi forutsatte. Når vi etter hvert kommer tilbake til normalen, tror vi det er mulig å hente ut ytterligere synergier fra fusjonen.

KPMG klatrer

Selv om Schjødt på alle måter er størst i absolutte tall, er det et annet firma som har størst vekst i prosent. KPMG snek seg så vidt inn på topp 20-listen for første gang i fjor, og har i år klatret videre opp til 18. plass, med hele 36,9 prosent vekst, til 241 millioner i omsetning.

– I et selskap som vårt vil det alltid være en viss usikkerhet vedrørende hvor stor andel av omsetningen som føres på revisjonskoder. Vi har helt klart hatt en vekst, men det er også en mindre andel av vår omsetning som er ført på revisjonskoder i 2019, sett i forhold til 2018. Trenden de senere årene er at denne andelen er synkende, forteller leder for KPMG Law, Per Ivar Skinstad.

Bak KPMG følger henholdsvis Selmer og Haavind, med 11,1 og 10,4 prosent vekst. Men i absolutte tall er det de fire største firmaene som gjør fullstendig rent bord. Den samlede omsetningsveksten til Schjødt, Thommessen, Wikborg Rein og Wiersholm var i fjor nesten en halv milliard kroner. For Schjødts vedkommende ville bare veksten fra året før bragt dem inn på listen over landets 20 største firmaer.

Samlet hadde de 20 største firmaene i fjor 10,8 milliarder kroner i omsetning. 

Alle tallene for 2019 ser slik ut – klikk på overskriftene for å sortere (Kilde: Selskapene selv):

Firma 2019 2018 Vekst
Schjødt 1088 878 23.9%
Wikborg Rein 1077 1005 7.2%
Thommessen 976 910 7.3%
Wiersholm 853 777 9.8%
BAHR 770 767 0.4%
EY Tax 605 598 1.2%
Simonsen Vogt Wiig 579 562 3.0%
SANDS 532 507 4.9%
PWC 526 496 6.0%
Deloitte 494 495 -0.2%
Selmer 489 440 11.1%
Haavind 447 405 10.4%
Arntzen de Besche 442 410 7.8%
Kluge 415 382 8.6%
DLA Piper 305 293 4.1%
Hjort 280 274 2.2%
Kvale 244 245 -0.4%
KPMG LAW 241 176 36.9%
Grette 216 222 -2.7%
Føyen Torkildsen 182 180 1.1%

Les også: Dette var de 20 største i 2018

Les også: Dette var de 20 største i 2017