Tirsdag kveld vedtok partnermøtet i Schjødt å fusjonere firmaet med det svenske advokatfirmaet Hamilton. Hamilton er et mellomstort forretningsadvokatfirma i Stockholm, med 21 partnere og rundt 70 advokater totalt.

Svenskene vil jobbe videre under navnet Schjødt, som dermed blir et firma på snaut 250 advokater totalt. 

Fusjonen ble først omtalt i Dagens Næringsliv.

– Partnermøtet er i kveld blitt enig om å gå for forslaget om fusjon, og det fører til at vi fra 1. januar 2020 blir mellom 240 og 250 advokater, alt under Schjødt-paraplyen. Schjødt vil da ha seks kontorer, fire i Norge, ett i London fra Michelet-fusjonen, og nå ett i Stockholm.

Det sier partner Per M. Ristvedt til Rett24.

Dette var de 20 største firmaene i Norge i fjor

I omsetning er Hamilton omtrent en femtedel av størrelsen til Schjødt. Ristvedt opplyser at Schjødt på egen hånd vil passere en milliard i omsetning i 2019, og nå kommer altså Hamiltons rundt 200 millioner kroner på toppen av dette.

– Hvorfor Sverige, og hvorfor Hamilton?

– Når det gjelder Hamilton så er det blant de mellomstore firmaene i Sverige. Når vi har valgt dette handler det om flere ting. Dels er det kulturspørsmål, og vi ser dessuten et potensiale i firmaet. I tillegg er det slik at om vi hadde slått oss ammen med ett av de alle største firmaene, så hadde vi blitt spist. Nå forblir vi Schjødt. At vi etablerer oss i Stockholm handler om at Sverige er Norges største handelspartner, og på denne måten etablerer vi et firma man kan gå til i saker som omhandler norsk-svenske transaksjoner.

– Hvor lenge før dere ser mot Danmark?

– Det er ingen planer om det nå. Nå hadde vi i fjor erfaring med å fusjonere inn Michelet, det fikk vi til å fungere. Men det er enklere å slå sammen to kontorer i Oslo, det er tross alt litt lenger til Stockholm, og litt mer utfordrende. Det er dessuten mer utveksling mot Sverige enn mot Danmark, så det er mer naturlig å se den veien, sier Ristvedt.

– Denne fusjonen gjør att vi kan akselerere vår plan om å bli det ledende advokatfirmaet i Sverige, sier partner Jon Ericson i Hamilton til den svenske næringslivsavisen Dagens Industri tirsdag kveld.