Tre år etter at Christian Fredrik Michelet og et knippe kolleger brøt ut av Arntzen de Besche for å starte nisjefirma, svitsjer selskapet tilbake til storfirma-modellen. Men denne gang i nytt hus – mandag kunngjorde firmaet at de både fysisk og juridisk fusjonerer inn i Schjødt.

Christian Fredrik Michelet sier at han, sammen med et svært kompetent team, har trivdes veldig godt med å bygge opp et nisjefirma innen olje og gass, men at det nå er flere momenter som gjør det fordelaktig å gå tilbake til storbedrift-modellen de kom fra.

Michelet & Co omsatte i 2017 for 56 millioner, og opplyser at omsetningen i 2018 ligger an til å bli omtrent på samme nivå. Tilsammenligning omsatte Schjødt i fjor for 747 millioner.

En ikke ubetydelig andel av dette stammer fra Christian Fredrik Michelets rolle som prosessfullmektig for staten i den enorme Gassled-saken, som han før sommeren vant sammen med Tolle Stabell og Håvard Holdø fra Regjeringsadvokaten.

Størrelsen teller

– Da vi gikk ut og startet dette, så visste vi at det ville ta tid å etablere seg som ny aktør. Penger har aldri vært driveren for vår utvikling. Når vi nå fusjonerer, så er det for å få en bredere plattform sammen med et allerede ledende advokatfirma. Vi jobber i et internasjonalt marked, og i den sammenheng er det endel aktører som helst vil bruke advokatfirmaer av en viss størrelse. Noen sier til oss at de bruker oss «på tross av at dere er små». Det er nok lettere å føle at man har ryggdekning om man benytter et stort firma, sier Michelet.

Han vil samtidig understreke at dette bare er en liten del av begrunnelsen.

– Det som er viktig, er at Schjødt har en veldig sterk komplementær kompetanse. De har vært en stor konkurrent i selve olje- og gass-segmentet, men de er i tillegg sterke på en rekke tilstøtende områder, blant annet transaksjoner. I tillegg er de ledende på områder som skatt og arbeidsrett, hvor vi hittil har måttet samarbeide med andre, sier Michelet.

Han forteller at alle de 12 ansatte ved Oslo-kontoret tar sikte på å flytte inn i Schjødts lokaler i Vika fra 1. januar. London-kontoret videreføres under Schjødts navn.

Tre grunner

Styreleder i Schjødt Olav Kolstad mener Schjødt har tre grunner for å fusjonere med Michelet.

– For det første er Michelet & Co. ett av de ledende advokatmiljøene i Norge innen olje/gass/offshore. Når dette miljøet kobles sammen med et sterkt fagmiljø også i Schjødt, tror vi dette blir totalt markedsledende og unikt. For det annet er timingen riktig. Markedet innen olje/gass/offshore har styrket og stabilisert seg det siste året, og vi har sterk tro på at markedet vil forbli godt i lang tid fremover. Da gjelder det å være riktig posisjonert. Det er vi ytterligere ved denne fusjonen. For det tredje har vi en stund vurdert muligheten for en etablering i London, som er viktig både for våre klienter i Norge og internasjonalt. Nå får vi en flying start i London, ved at Michelet & Cos meget veldrevne kontor der følger med, og i tillegg får vi ved dette tilgang på førsteklasses kompetanse innen engelsk rett. Totalt sett tror vi dette skal bli veldig bra, sier Kolstad.

– Har dere planer om ytterligere internasjonal ekspansjon?

– Det sterke innslaget av internasjonale klienter hos Schjødt gjør at vi kontinuerlig vurderer om vi kan gi våre klienter enda bedre tjenester ved også å være til stede i andre land, det være seg i Norden eller andre steder. På nåværende tidspunkt er det allikevel ikke planer om ytterligere internasjonal ekspansjon. Men vi ser likevel alltid etter nye muligheter, og vil vurdere eventuelle muligheter som måtte by seg. Schjødt har en internasjonal profil med en rekke utenlands-desker, som fokuserer på ulike land/regioner, og en betydelig del av Schjødts omsetning kommer fra utenlandsk relatert virksomhet.