Sorenskriver i Valdres, Pål Prestesæter, er i statsråd utnevnt til den ledige lagmannstillingen i Eidsivating. Ved samme domstol er førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet, Torunn Elise Kvisberg, utnevnt til lagdommer.

I tillegg til Eidsivating, fikk både Oslo tingrett, Nedre Romerike tingrett og Hedmarken tingrett utnevninger fredag.

Advokat i Finansforbundet Endre Skjelbred Refsdal (38) var innstilt på topp både til Nedre Romerike og Oslo, og valgte Oslo. Refsdal har vært i Finansforbundet siden januar 2018, og har fra tidligere mer enn fire års erfaring fra dømmende virksomhet, som dommerfullmektig og som konstituert tingrettsdommer. Refsdal har også erfaring som advokat fra det som den gang het Stabell & Co.

Til det andre ledige embetet i Oslo har statsrådet utnevnt Ingvild Boe Hornburg (45). Hun er i dag partner i Advokatfirmaet Elden, der hun har vært siden 2014. Før det jobbet hun nesten åtte år på Stortinget, som sekretariatsleder og som politisk rådgiver for Venstres stortingsgruppe. Hun har, i tillegg til cand.jur.-graden fra Oslo, en LLM fra London School of Economics and Political Science.

Ettersom Refsdal ikke takket ja til innstillingen til Nedre Romerike tingrett, rykket Tryg-advokat Hildegunn Piro opp til det siste av tre ledige embeter. De to andre gikk som innstilt til lagdommer ved Frostating Olav Magnus Hohle, og konstituert tingrettsdommer Geir-Olav Jensen.

Til det ledige embetet ved Hedmarken tingrett er utnevnt Terje Lundby Michaelsen på topp. Michaelsen er i dag partner i Mageli, og har fra tidligere mange års erfaring fra Kluge. Han er også medforfatter til Markedsføringslovens kommentarutgave.

I tillegg er Haugaland tingrett og Sunnhordland tingrett legges inn under felles ledelse av sorenskriver i Haugaland, Tine Odland.

Rett24 retter: I en tidligere versjon av denne artikkelen sto det at Olav Magnus Hohle er lagdommer ved Eidsivating. Det korrekte er at Hohle er lagdommer ved Frostating.