Mandag denne uken hadde Hanne Harlem første arbeidsdag som ny Sivilombudsmann. Nå skal det besluttes hvem som skal etterfølge henne i rollen som leder for landets nest største offentlige advokatkontor. Kommuneadvokaten i Oslo har nesten 30 ansatte, bare Regjeringsadvokaten er større.

Søknadsfristen til stillingen gikk ut 21. januar. Søkerlisten viser at assisterende kommuneadvokat Trine Riiber, som for tiden er konstituert i stillingen, ikke har meldt seg på. Det har derimot to andre med omfattende erfaring fra samme arbeidsplass:

Camilla Selman (48) var i nesten 12 år advokat ved Kommuneadvokaten i Oslo, frem til 2011. Siden da har hun vært advokat hos Wiersholm og partner i Hjort, før hun i 2018 ble kommuneadvokat i Bærum. Selman er spesialist i arbeidsrett, forvaltningsrett og prosedyre, og fikk møterett så langt tilbake som i 2007.

Den andre med bakgrunn fra samme arbeidsplass, er Tomasz Edsberg (41). Edsberg var blant annet konstituert lagdommer i Eidsivating lagmannsrett, før var nesten fem år ved Kommuneadvokaten i Oslo. Han fikk møterett i 2017, før han ble først konstituert og siden fast utnevnt statsadvokat i 2018.

Den tredje søkeren med juridikum er Elisabeth Soleim (52), som siden 2007 har vært skattejurist ved Skatteetaten.

I tillegg er det én søker uten relevant kompetanse.

Kommuneadvokaten i Oslo består av 24 advokater, hvorav fem har møterett for Høyesterett. Kommuneadvokaten er organisert som en etat under Byrådslederens kontor, og stillingsutlysningen i januar etterlyste følgende kvalifikasjoner:

  • Advokatbevilling, bør ha møterett for Høyesterett
  • Anerkjent god jurist
  • Bred juridisk kunnskap og erfaring
  • God kjennskap til og forståelse for politiske beslutningsprosesser
  • Erfaring med rollen som faglig rådgiver for politisk ledelse vil være en fordel
  • God forståelse for personalledelse og strategisk ledelse. Personalledererfaring vil være en fordel.