Det melder Justisdepartementet i en pressemelding torsdag.

Formålet med utvalget skal være å vurdere om ansatte i politiet har utvist god rolleforståelse i sitt forhold til den private organisasjonen Norsk narkotikapolitiforening (NNPF).

– Dette gjør vi for å sikre befolkningens tillit til norsk politi, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland i meldingen.

Les: – «Politiskandalen» er et ord jeg ikke vil bruke

Flere jurister har tatt til ordet for at utvalget ikke bare burde se på rrolleforståelsen, men også på politiets ransakingspraksis. Bakgrunnen er diskusjonen som oppstod etter høringen om rusreformen i vår, der NNPF-medlemmer argumenterte mot avkriminalisering fordi de da ville miste adgang til å granske blant annet mobiltelefoner.

En parallell undersøkelse pågår om dette, igangsatt av riksadvokaten, og utvalget har fått beskjed om å avgrense arbeidet mot dette. Riksadvokaten har gitt statsadvokatene frist til 1. oktober for å rapportere funn.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Medlemmer

– Norsk politi nyter høy tillit i befolkningen, og det må aldri være tvil om hva politiuniformen representerer. Det må aldri være tvil om at politiansatte kun utfører sin jobb i kraft av sin stilling i politiet, og eventuelle medlemskap i private organisasjoner skal ikke skape tvil rundt dette. Derfor er jeg glad for at professor Anne-Mette Magnussen har sagt ja til å lede utvalget som skal se på om ansatte i politiet har utvist god rolleforståelse i forbindelse med medlemskap i NNPF, sier justisministeren.

Et sentralt tema for utvalget skal være å «vurdere om politiet og politiansatte i NNPF i sin dialog og arbeid med ulike samfunnsaktører, har vært tilstrekkelig klare på at de representerer en privat organisasjon og ikke politiet».

Magnussen er dr.polit. og professor ved Høgskulen på Vestlandet. Hun skrev doktorgraden «Domstolskapt rett. En institusjonell analyse av utviklingen av regelen om ulovfestet objektivt ansvar fra 1866 til 2003».

Foruten Magnussen består utvalget av:

  • Professor Markus Hoel Lie ved Universitetet i Tromsø,
  • Avdelingsdirektør Solveig Moen i Domstolsadministrasjonen,
  • Professor Liv Finstad ved Universitet i Oslo,
  • Advokat Vidar Strømme, som 1. oktober tiltrer som fagdirektør Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM).

«Norsk politi har svært høy tillit i befolkningen. For å bevare den tilliten, er det blant annet viktig at det ikke er tvil om at politiansatte kun utfører sin jobb i kraft av sin stilling i politiet, og at deltakelse i en privat organisasjon som NNPF ikke skaper tvil om hvilken funksjon som utøves», skriver departementet i mandatet, som du finner her