(Foto: Kjetil Kolsrud/Sturlason)

Disse skal sitte i det nye salærrådet

Domstoladministrasjonen har nå sluttført arbeidet med å finne ut hvilke tre personer som skal få ansvar for å gi budsjettinnspill til den årlige salærsatsjusteringen.

Noen forhandlingsrett kom det ikke ut av advokataksjonen, men i stedet skal det etableres en helt ny mekanisme i den årlige statsbudsjettprosessen. Denne består av et eksternt råd, som skal gi et kvalifisert innspill til regjeringen om hvor mye den mener rettshjelpsatsen bør økes i neste budsjettperiode.

Rådet skal oppnevnes av Domstoladministrasjonen, og ha tre medlemmer. Departementet og Advokatforeningen skal foreslå hvert sitt medlem, mens det tredje medlemmet skal foreslås av DA selv. Sistnevnte skulle være en person med samsfunnsøkonomisk kompetanse.

Tidligere i september ble det kjent at Advokatforeningen foreslo høyesterettsdommer Arne Ringnes, mens departementet foreslo to alternative kandidater. Den ene var lagdommer i Gulating Per Jordal, som er senterpartipolitiker gjennom mange år. Han var statssekretær i Stoltenberg II, og har også vært vara til Stortinget. Departementets andre forslag var sorenskriver i Buskerud Liv Synnøve Taraldsrud.

Det man har ventet er Domstoladministrasjonens kandidat, og nå er hele puslespillet falt på plass. De som er oppnevnt til salærrådet er

  • Høyesterettsdommer Arne Ringnes
  • Lagdommer Per Jordal, Gulating lagmannsrett
  • Samfunnsøkonom professor Karen Helene Ulltveit-Moe

Sistnevnte er professor ved Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo, og har sittet i en rekke offentlige utvalg, som Skauge-utvalget, Finanskriseutvalget, Europautredningen, Arbeidstidsutvalget og Havbruksskatteutvalget.

Rådet skal selv velge hvem som skal være leder, og de skal innen 1. desember gi sine innspill til statsbudsjettet for neste år. Denne anbefalingen vil bli offentliggjort. Det vil da bare være dager igjen til statsbudsjettet vedtas i Stortinget.

I fremtidige år skal rådets anbefaling foreligge innen 1. november, skriver Domstoladministrasjonen.

Rett24 retter: I en tidligere versjon av denne artikkelen sto det i ingressen at departementet hadde oppnevnt rådet, mens det i resten av artikkelen sto at det var DA som hadde oppnevnt rådet. Det korrekte er DA. Vi beklager sammenblandingen.

Les også

Tre dommere får disiplinærtiltak etter å ha refset advokaten i domspremissene

Høyesterett opprettholder straffedom i sak om krenkelse av kjønnsidentitet

Sparebank fikk medhold i tingretten – får kaste ut kunde etter hvitvaskingsbekymring

Mot mulig streikeslutt i Storbritannia – britiske forsvarere loves lønnsløft

ME-rammet kvinne tapte vaksinesøksmål mot staten

Advokaten glemte å avbryte fristen – må dekke vannskadene i Trønderhallen