Tross lokale protester bestemte Domstoladministrasjonen tidligere i år at flere mindre tingretter skal legges inn under felles ledelse. 

  • Halden tingrett skal ikke lenger ha egen sorenskriver, men felles ledelse med Fredrikstad tingrett.
  • Fosen tingrett skal ikke lenger ha egen sorenskriver, men felles ledelse med Sør-Trøndelag tingrett.
  • I tillegg har Nord- og Sør-Østerdal selv bedt om, og nå fått innvilget, felles sorenskriver. 

Les om protestene i Halden her

Både i Østfold og i Trøndelag har innføringen av felles ledelse skapt opphetet debatt, med påfølgende skriftlige spørsmål til justisministeren fra lokale stortingsrepresentanter.

Nå er søkerlistene klare, og de viser at det neppe blir endringer i ledelsen. Tre av søkerne er de sorenskriverne som allerede er i stillingene, og bare én ekstern søker har meldt seg. Søkerne er: 

Sør-Trøndelag og Fosen tingrett

  • Leif Otto Østerbø (42), sorenskriver
  • Bjørn Ketil Myrset (64), advokat

Nord-Østerdal og Sør-Østerdal tingrett

  • Jens Morten Nesseth (62), sorenskriver
  • Bjørn Ketil Myrset (64), advokat

Fredrikstad og Halden tingrett

  • Arnfinn Agnalt (62), sorenskriver
  • Bjørn Ketil Myrset(64), advokat

Det er en kjent sak at Domstoladministrasjonen ønsker å redusere antall tingretter, og da Domstolkommisjonen ble nedsatt i fjor, var oppdraget blant annet å vurdere hvor mange domstoler vi skal ha. Arbeidet skulle etter planen være ferdig sommeren 2020.

Før sommeren ba imidlertid Justisdepartementet om at spørsmålet om selve domstolsstrukturen løftes ut i en egen utredning, med deadline allerede oktober 2019.

– Vi har jo erfart at det er en del utålmodighet i domstolene etter å få dette på plass, kanskje særlig fra Dommerforeningen og blant domstolledere. Blant annet er det ønske om å få avklart spørsmål om felles ledelse, og det at dommere nå, i noen tilfeller, utnevnes ved flere domstoler, sa kommisjonens leder Yngve Svendsen til Rett24.

I tillegg til sorenskriverjobbene, har det vært utlyst ett til to embeter som tingrettsdommer ved Sør-Trøndelag og ett embete som lagdommer ved Hålogaland lagmannsrett.

Alle søkerlistene ser du her