I et notat til Stortingets justiskomité ber Dommerfullmektigforeningen om 11 millioner til å heve lønnsnivået på landets rundt 140 dommerfullmektiger. Torsdag holdt komitéen budsjetthøring, og der argumenterte lederne i foreningen med at det lave lønnsnivået minner om utnytting av høyt kvalifisert, billig arbeidskraft.

Ifølge tall foreningen har innhentet, går en gjennomsnittlig dommerfullmektig ned 220.000 kroner i årslønn når han eller hun begynner i stillingen.

– Jeg er blant de heldige som bare gikk ned 150.000 kroner, fortalte nestleder i foreningen, Adrian Idehen, under høringen. Han er for tiden dommerfullmektig i Søndre Østfold tingrett, etter å ha jobbet flere år som advokat.

Tall foreningen presenterte for Stortinget torsdag, viser at dommerfullmektiger i dag tjener rundt 40 prosent av hva en embetsdommer tjener. Startlønnen er 522.900 kroner. Etter et år øker lønnen til 547.900 kr, før den makser på 571.300 etter to år.

Målet med å be om akkurat 11 millioner, er å løfte lønnsnivået til 50 prosent av hva embetsdommerne har.

Lavere enn andre

– Den offisielle årsaken er at stillingen er en opplæringsstilling. Hvorfor tjener vi da mindre enn politifullmektiger, kommuneadvokatfullmektiger og jordskiftedommerfullmektiger, om også er opplæringsstillinger. I tillegg tjener vi mindre enn rådgivere i staten, utreder og politiadvokater. Og til forskjell fra de jeg har nevnt nå, så er det vi som dømmer folk til fengsel på ukentlig basis, sa Idehen i innlegget til justiskomitéen.

I det skriftlige notatet beskriver foreningen situasjonen som «en helt kritisk fase».

Gjennomsnittlig forblir dommerfullmektiger kun 18 måneder i stillingen. I en undersøkelse foreningen har gjort, svarer 90 prosent at lav lønn er årsak til at de vurderer å slutte før utløpet av den alminnelige dommerfullmektigperioden på to år.

«Det gir høyere kostnader til opplæring og lavere effektivitet i den enkelte tingrett», skriver foreningen.

– Vårt inntrykk er at dagens dommerfullmektiger er faglig sterke, har lang erfaring og høy integritet. Med dagens dårlige lønnsnivå er det likevel en fare for at færre kvalifiserte jurister vil søke dommerfullmektigstillinger, sier Silje Borchgrevink, som er styremedlem i Dommerfullmektigforeningen.

– Dette har vi så smått allerede begynt å se i distriktene. Vi har fått konkrete tilbakemeldinger fra sorenskrivere og de som rekrutterer at det nå er færre kvalifiserte søkere per stilling enn tidligere. Rettsikkerheten bør være like god i hele landet, så denne utviklingen gir grunn til bekymring.