En lokal sammenslåingsavtale mellom Halden, Fredrikstad, Moss og Sarpsborg tingretter ligger til grunn for etableringen av nye Østfold tingrett. Forskriften om den nye rettskretsen ble vedtatt i statsråd i mars, men ikke alle er tilfreds med dette. Ikke minst er det et betent spørsmål hvor i Østfold den nye tingretten skal ligge.

Arnfinn Agnalt 1.jpg
Arnfinn Agnalt

Stillingen som sorenskriver for den nye rettskretsen fikk kun én søker. Det var sorenskriveren i Fredrikstad tingrett, Arnfinn Agnalt (63). Agnalt er også leder av Innstillingsrådet for dommere, og søknaden ble derfor sist uke behandlet av varamedlemmene, av hensyn til rådets habilitet. Dette får tillitsvalgt for dommerne i Moss, Tron Gundersen, til å reagere. Han mener stillingen burde vært utlyst på nytt, ettersom det bare var én søker.

Hard lokaliseringsdebatt

Gundersen har tidligere vært kritisk til sammenlåingsprosessen i Østfold, og ment at den burde stoppes i påvente av arbeidet med domstolkommisjonens utredning. Agnalt, derimot, har vært en pådriver for sammenslåingen.

– Vi jobber med en mer formell klage direkte til Justisdepartementet, men vi mener i utgangspunktet at det må en ny utlysning til. Uansett burde det vært oppnevnt et setteinnstillingsråd, sier Gundersen.

For gammel

I det brev fra Justisdepartementet skrevet 9. mars i år, konkluderte Justisdepartementet, om enn under tvil, med at varamedlemmene var habile til å behandle Agnalts søknad. Gundersen er ikke enig.

– Innstillingsrådet var inhabile på grunn av at de har innstilt sin egen leder. Agnalt er leder også for varamedlemmene. Det skulle ha vært oppnevnt et setteinnstillingsråd, slik det har vært gjort tidligere i lignende saker. Arnfinn Agnalt er heller ikke rett person til å lede domstolen, sier Gundersen.

– Hvorfor ikke?

– Selv om han er en hyggelig og flink fyr, så er han for gammel til å lede domstolen gjennom hele prosessen frem til et eventuelt nytt felles tinghus står ferdig. I tillegg har han klart uttrykt mening, i form av blant annet en pressemelding, om at den nye domstolen bør ha lokalisering i Fredrikstad. Han er således inhabil til å lede arbeidet med lokalisering, sier Gundersen.

Opp i Stortinget

I en kronikk på Rett24 i februar, skrev Gundersen at «det er ikke opp til tre lokale sorenskrivere og tillitsvalgte fra Parat å bestemme om sammenslåing av tingrettene i Østfold bør finne sted». Kort tid i forveien hadde to stortingsrepresentanter fra Sp fremmet representantforslag om at sammenslåingen skulle stilles i bero, og settes i sammenheng med Domstolkommisjonens arbeid.

Dette forslaget skal behandles i justiskomitéen på Stortinget i neste uke. Høyres justispolitiske talsmann, Peter C. Frølich, sier det er uaktuelt for regjeringen å støtte en utsettelse.

– Det er ikke aktuelt for oss å stenge døren for frivillige omorganiseringer. Det foreligger en avtale mellom tingrettene i Østfold som har stor støtte blant ansatte og domstolslederne. Prosessen er forankret i både Stortinget og regjeringen. Det ville vært uansvarlig å avlyse nå, rett før målstreken. Vi står fjellstøtt på linjen vår, sier Frølich.

Arnfinn Agnalt ønsker ikke å kommentere saken.