Mandag la regjeringen frem sitt alternative forslag til Domstolkommisjonens NOU. I forslaget ligger at antall rettssteder skal opprettholdes, mens antall rettskretser skal reduseres til 22.

Samtidig pågår lokalt initierte sammenslåingsprosesser flere steder, og omtrent samtidig som regjeringen la frem det nye forslaget i går, kunngjorde Lovdata en forskrift som ble besluttet i statsråd fredag før helgen. Her fremkommer at det som i dag er Øvre- og Nedre Romerike tingrett, samt tingrettene i Halden, Sarpsborg, Moss og Fredrikstad, slås sammen til henholdsvis Romerike og Østfold tingrett.

Se kunngjøringen her

Begge de to sammenslåingsprosessene er resultatet av initiativer tatt lokalt. En avtale som å arbeide for sammenslåing i Østfold ble signert av sorenskrivere og tillitsvalgte i februar i fjor, mens de ansatte i Øvre- og Nedre Romerike tingrett fremmet en tilsvarende plan i mai.

Lyses ut raskt

Forskriften om de nye rettskretsene trer i kraft fra den tid departementet bestemmer, men før den tid skal de ansettes nye sorenskrivere for de to kretsene.

td067ab0.jpg
Nedre Romerike tingrett holder til i Lillestrøm.

– Når denne forskriften nå er på plass, vil vi raskt lyse ut de to stillingene. Deretter blir det sorenskrivernes oppgave å gjennomføre sammenslåingen i praksis. Vi ser for oss at denne prosessen vil kunne være gjennomført innen utgangen av året, sier direktør for Domstoladministrasjonen, Sven Marius Urke.

– Hvor vil de to nye tingrettene ha sine seter?

– Det er ikke besluttet, men utgangspunktet for prosessene har vært å søke en samlokalisering, etter modell fra den prosessen som har vært gjennomført i Vestfold, sier Urke.

Vestfold tingrett ble etablert for et drøyt år siden, etter sammenslåing av tingrettene Nordre Vestfold, Tønsberg, Sandefjord og Larvik. I desember ble det besluttet at tingrettene skal samlokaliseres i Tønsberg, der det vil bli bygget et helt nytt tinghus. 

Øvre- og Nedre Romerike tingretter har seter i henholdsvis Lillestrøm og på Eidsvoll, mens de fire tingrettene i Østfold altså er i Halden, Sarpsborg, Moss og Fredrikstad. Den femte tingretten i Østfold, Heggen- og Frøland tingrett, har ikke ønsket å delta.

Om de lokale initiativene gjennomføres som planlagt er det altså ikke 69 rettssteder som skal beholdes, slik regjeringen la til grunn under mandagens pressekonferanse, men 65.