Initiativet til sammenslåingen på Romerike kommer fra tingrettene selv. Det ble holdt allmøter i begge tingrettene i april og mai 2019, og 10. mai signerte sorenskrivere og tillitsvalgte en felles intensjonsavtale om sammenslåing.

Romerikes Blad omtalte avtalen her

I intensjonsavtalen uttrykkes det at man skal samarbeide for en «lokalt initiert og godt forankret strukturprosess gjennom 2020», og målet er så raskt som mulig å realisere én felles tingrett på én lokalisering.

Tredje størst

Nye Romerike tingrett vil dekke et område med om lag 300.000 innbyggere, og få rundt 50 årsverk, hvorav mer enn 20 dømmende. Dette vil gjøre domstolen til landets tredje største tingrett, bak Oslo og Bergen.

Det er foreløpig ikke fattet beslutning om samlokalisering, og departementet skriver at spørsmålet om et felles tinghus for domstolen må utredes nærmere. Nedre Romerike tingretts lokaler i Lillestrøm har en leieavtale som løper til 2025. Departementet skriver:

«Ved samlokalisering av virksomheten på ett sted vil det i prosessen bli lagt vekt på å etablere domstolen i moderne lokaler som tilfredsstiller behovene for alle typer brukere. Dette vil skje i samarbeid med representanter for de profesjonelle brukerne. I denne sammenhengen vil det også være naturlig å vurdere om det skal legges til rette for at Akershus og Oslo jordskifterett skal kunne samlokaliseres med den nye tingretten.»

Høringsnotatet kan du lese her