Det vakte betydelig oppsikt da en rekke dommere ved både Stavanger tingrett og Gulating lagmannsrett i sommer ba Justisdepartementet gripe inn mot Innstillingsrådet for dommere. Bakgrunnen var at rådet vraket tingrettsdommer Richard Saue fra sikker plass til to ledige embeter i Gulating lagmannsrett.

Rett24 omtalte protesten her

Omkring halvparten av dommerne i Gulating signerte et brev til Justisdepartementet, der de blant annet skrev:

«Vi forventer at departementet følger dette opp, direkte eller ved at lnnstillingsrådet blir bedt om å vurdere saken på ny.»

Et tilsvarende brev ble sendt fra en rekke dommere ved Stavanger tingrett, der Saue i dag er tingrettsdommer.

– Vurdert alle sider

I august besluttet Justisdepartementet å anmode Instillingsrådet om å kikke på saken på nytt. Mandag møttes rådet for første gang siden før sommeren, og resultatet ble at ingenting endres.

Rett24 omtalte JDs anmodning her

– Vi har i tråd med departementets anmodning vurdert alle innspill og alle sider ved denne innstillingen på nytt. Den enstemmige konklusjonen fra Innstillingsrådet for dommere er at innstillingen fra 19. juni opprettholdes, sier rådets leder, Arnfinn Agnalt til Rett24.

Agnalt ønsker ikke å kommentere prosessen som ledet opp til at de aktuelle innstillingene nå er blitt behandlet to ganger.

– Uenig

Tillitsvalgt for dommerne i Stavanger Tingrett, Ragnhild Olsnes, sier hun fortsatt er uenig med rådets vurdering. 

– Det er vel ikke stort mer å si enn at vi er uenige. Men vi vet jo bare selve inntillingen, ikke begrunnelsen. Den er ikke offentlig.

– Akkurat det er kanskje like greit, i det lange løp?

– Ja, hvis selve begrunnelsen skulle være offentlig, så ville det være veldig vanskelig å være refereranseperson. Jeg skjønner selvsagt at de ikke kan være offentlige. Det er ikke noe å si på det. Det er viktig for oss å understreke at vi ikke betviler at de som er innstilt, er kompetente. Det er bare rekkefølgen vi ikke er enige i, sier Olsnes.

De to som er innstilt på topp til de to embetene, er tingrettsdommer i Bergen Eivind Pundsnes og konstituert lagdommer Marie Trovåg.

Pundsnes har fra tidligere lang erfaring som advokat fra Advokatfirmaet Kyrre og tidligere Kommuneadvokaten i Bergen, mens Trovåg har vært i Gulating som utreder og konstituert lagdommer siden 2011. Fra tidligere har hun vært blant annet utreder i Høyesterett, rådgiver i Konkurransetilsynet og en kort periode advokat hos Kommuneadvokaten i Bergen.