Hvert år bestiller Domstoladministrasjonen en undersøkelse for å måle befolkningens tiltro til sentrale statlige organer. I år viser den at 86 prosent av de spurte har stor eller ganske stor tiltro til domstolene. Dette er en nedgang fra 89 prosent i fjor, som for øvrig var det høyeste som er blitt målt på de 15 årene undersøkelsen er blitt gjennomført.

Blant kvinner er andelen falt fra 88 prosent til 86, mens blant menn er den falt fra 90 til 86.

I kategorien «svært stor tiltro» er det imidlertid ingen som slår domstolene, med deres 37 prosent. 

DA ipsos ALLE

Undersøkelsen viser at domstolene deler førsteplassen på tiltro-rankingen med politiet, som også nyter svært stor eller ganske stor tiltro fra 86 prosent av de spurte. Domstolene har imidlertid en større andel med «svært stor» tiltro, 37 prosent, mot politiets 29 prosent.

Undersøkelsen ble gjennomført i slutten av november, med et representativt utvalg bestående av 997 respondenter.

Stortinget oppnår 80 prosent, mens Regjeringen oppnår 65 prosent med ganske eller svært stor tiltro.

DA ipsos etater

Annonse

Advokatfullmektig kapitalforvaltning og private equity

Fall blant yngre

2018-undersøkelsen viser at det særlig er i aldersgruppen 25-39 at tilliten til domstolene er lavere enn ved forrige måling. I denne gruppen målte Ipsos i fjor 92 prosent med «ganske stor» eller «svært stor» tiltro. I år er tallet falt til 83 prosent. Blant de over 60, er tilsvarende tall i år 88 prosent. Den samlede tiltroen virker altså å bli noe høyere med alderen, selv om andelen med «svært stor» tiltro er lavest blant eldre.

– Jeg mener norske dommere er meget godt kvalifiserte, ansvarsbevisste og hardtarbeidende. Samtidig er selv et lite fall i tiltroen, som vi ser nå, verdt å merke seg. Dette kan handle om domstolens rammebetingelser – ikke om den jobben domstolen utfører innenfor disse rammebetingelsene, sier Advokatforeningens generalsekretær Merete Smith, i en pressemelding fra DA.