Mandag ble koronatiltakene strammet inn både på kommunalt og regionalt nivå. Ett spørsmål det var knyttet særlig spenning til for rettspleien, var avstandsreglene. En obligatorisk avstand på to meter ville gjort det umulig å gjennomføre like mange hovedforhandlinger som i dag.

Slik blir det imidlertid ikke, opplyser sorenskriver Yngve Svendsen ved Oslo tingrett.

– Oslo tingrett er opptatt av å ha et godt smittevern, både av hensyn til oss som er ansatt her og aktørene/andre som møter i retten/på bygget. Vi var derfor i går i kontakt med vår kontaktperson i kommunens smittevernledelse. Hennes vurdering er at det er tilstrekkelig og forsvarlig at Oslo tingrett opprettholder de meget godt fungerende smittevernrutinene som tingretten har i dag, forteller Svendsen.

Smitteveilederen for domstolene er ikke blitt endret, og ifølge den skal det fortsatt holdes minst en meter avstand i rettssalene.

Domstoladministrasjonen forteller at den har fått spørsmål fra flere domstoler om hvordan de skal forholde seg til den nye situasjonen, og da blant annet anbefalingen om to meters avstand.

– Det er altså ikke innført et absolutt krav om to meters avstand, men man skal tilstrebe dette. I saler hvor det er krevende å opprettholde god avstand kan domstolene vurdere avbøtende tiltak, som pleksiglass og munnbind, opplyser informasjonssjef Yngve Brox i DA.

Domstolene opprettholder at media skal få tilgang til hovedforhandlinger etter avtale, mens publikum skal kunne få en mer begrenset adgang etter avtale