Etter at Carl Baudenbacher gikk av som dommer i EFTA-domstolen i 2018, har han gjentatte ganger rettet knallharde angrep mot både sin etterfølger og mot den norske dommeren Per Christiansen.

I sommer eskalerte angrepene ytterligere et hakk, da Baudenbacher skrev en artikkel med tittelen «The Decline of the EFTA Court». I artikkelen skriver den tidligere presidenten at to av domstolens senere avgjørelser representerer «the latest low point in a development that began in early 2018». Baudenbacher gikk av som dommer i mars 2018.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Manglende uavhengighet

Baudenbacher har, sammen med tre professorer, tidligere klaget Norge inn for ESA fordi det ikke er innført et eget panel for utnevnelse av dommere til EFTA-domstolen. Denne klagen ligger fortsatt til behandling i ESA.

Baudenbacher.jpg
Carl Baudenbacher.

Nå har de samme personene sendt ytterligere en formell klage. Denne gangen er temaet at den sittende presidenten, Páll Hreinsson, etter klagernes syn ikke har tilstrekkelig uavhengighet fra islandske myndigheter. Klagerne skriver:

«EFTA Court President Páll Hreinsson is regularly working for the Icelandic Prime Minister’s Office on a contractual basis. In the autumn of 2020, Mr. Hreinsson wrote a very state-friendly “expert opinion” for this office on the legality of restrictions on fundamental rights in the COVID pandemic. The relevant fundamental rights are part of EEA law which means that the EFTA Court may have to decide on the matter. One could be content with the implication that Mr. Hreinsson would have to recuse himself in a future COVID19 EFTA Court case. This conclusion would, however, be incorrect. The very writing of the biased opinion, which appears to be very superficial and to simply codify the wishes of the Icelandic government, is proof that Mr. Hreinsson is lacking independence.»

De andre signatarene på klagen er professorene Mads Andenæs, Duncan Fairgrieve og Maurizio Lo Gullo.

Vil ikke kommentere

Konkret skriver klagerne at Hreinssons virksomhet er i strid med artikkel  30(1) i traktaten om EFTA-domstolen, der det står at kun dommere «whose independence is beyond doubt» kan tjenestegjøre. De mener at «gyldigheten av enhver avgjørelse der Hreinsson har deltatt» derfor kan utfordres. Og videre:

«This situation cannot continue. The fact that the EFTA Court is not lawfully composed not only violates mandatory EEA law, but the judicial constitution of the EEA as well as the legitimate expectations of the EU.»

EFTA-domstolen opplyser til Rett24 at de verken kan eller vil kommentere klagen.