Det er ikke svært mange nordmenn som har vært til stede ved høringer i EFTA-domstolen, men de som har vært der, har knapt kunnet unngå å legge merke til den lysende neon-installasjonen på veggen rett innenfor inngangsdøren.

Verket ble bestilt av Carl Baudenbacher, som president ved EFTA-domstolen i 2015, og heter «is JUSTICE justice». Siden den gang har det hengt på veggen ved siden av dommerbordet i rettssalen. Tanken var at verket skulle lyse i neonblått under høringene i domstolen.

Rett i kjelleren

Sveitseren Baudenbacher forlot imidlertid domstolen i 2018, og i fjor besluttet hans etterfølger, islendingen Pall Hreinsson, at det ikke lenger skulle henge neon-kunst i salen under domstolens høringer. Verket ble derfor demontert og plassert på lageret i kjelleren.

efta forsvare.jpg
Da Rett24 besøkte EFTA-domstolen i november, var kunstverket fjernet fra veggen helt til høyre i dette bildet. Høringen gikk imidlertid sin gang likevel, med innlegg fra blant andre (f.v.) Dag Sørlie Lund, Anders Brosveet, Lars-Kaspar Andersen (bak), Mikkel Toft Gimse, Pål Sverre Hernæs og Rasmus Woxholt. (Foto: Kjetil Kolsrud)

Dette har falt den avgåtte presidenten Baudenbacher tungt for brystet. Han mener domstolen har krenket kunstnernes rettigheter. I juni la han ut en krass post om temaet på LinkedIn, og i helgen hadde han en kronikk om saken i den islandske avisen Morgunblaðið.

Til Rett24 skriver han at han er spesielt skuffet over at det er en islending som beslutter å ta ned kunsten, ettersom Island har en så sterk scene for moderne kunst.

– Jeg ser ingen legitim grunn for å fjerne verket og flytte det til en kjeller. Det faktum at de som har tatt beslutningen har en annen smak enn de som bestilte verket, er ikke en grunn, skriver Baudenbacher.

Baudenbachers rettslige innvending er den luxemburgske åndsverkloven artikkel 2, hvor det skal hete at en opphavsperson har rett til å motsette seg enhver «distortion, mutilation or other modification thereof or any other infringement of his work prejudicial to his honour or reputation».

– Etter mitt syn kan det ikke være noe kompromiss her, i den forstand at installasjonen henges noe annet sted i EFTA-domstolen. Verket er bestilt til rettssalen, og bare rettssalen, skriver Baudenbacher.

– Ikke ødelagt

Registrar ved EFTA-domstolen, Olafur Einarsson, opplyser at noe kompromiss uansett ikke er på bordet.

– Verket er ikke ødelagt. Det er demontert på grundig vis, og lagret forsvarlig, helt inntakt. EFTA-domstolen har imidlertid besluttet at installasjonen for tiden ikke skal fremvises. Det er vårt syn at domstolen selv kan bestemme hvilke kunstverk den til enhver tid velger å fremvise, sier Einarsson.

Kunstnerne bak neon-installasjonen er de fransk-sveitsiske kunstnerne Marie-Antoinette Chiarenza and Daniel Hauser, og verket kan studeres nærmere her.

Forholdet mellom eks-presidenten og den nåværende domstolen i Luxemburg har vært anstrengt siden presidentskiftet, ikke minst i forbindelse med den opprivende diskusjonen om domstolens behandling av den mye omtalte Fosen-saken i fjor vår:

Les: Norges EFTA-dommer ute av intensiven