I sosiale medier er det de siste dagene blir oppfordret til demonstrasjoner etter at Gulating lagmannsrett sist uke avsa frifinnende dom i en voldtektssak. Nå opplyser advokatfirmaet Elden at de har anmeldt det de mener er drapstrusler og oppfordring til gatejustis.

Grunnlaget er meldinger, bilder og videoer som enten er mottatt direkte til klientene, til forsvarer, eller i sosiale medier. De to som ble frikjent representeres av John Christian Elden og Maria Hessen Jacobsen.

Annonse

Norsk psykologforening søker to jurister/advokater/advokatfullmektiger

Trusler mot advokatene

– I forkant av de tillyste demonstrasjonene har det også kommet det vi anser som drapstrusler direkte til eller rettet direkte mot våre klienter – og mot oss som advokater. Vi anser dette som svært alvorlig, og vil gjøre det vi kan for at politi og påtalemyndighet straffeforfølger de som står bak dette og bidrar til spredning av dette. Det hviler også et ansvar på arrangørene av disse demonstrasjonene, at det skjer innen forsvarlige rammer av ytringsfriheten, skriver Elden og Jacobsen i en pressemelding.

Advokatene advarer mot gatejustis, og fremhever at forholdene både kan være straffbar og gi grunnlag for erstatning.

– Det synes å være fritt frem på sosiale medier, og kanskje liten bevissthet rundt at både publisering og deling av slike innlegg også er straffbart og kan bli dyrt, skriver de.

Tiktoksjokk

Som Rett24 omtalte torsdag, har den svært omdiskuterte saken medført polemikk mellom journalister i Bergens Tidende og lagdommer Haakon Meyer, som i et leserinnlegg onsdag kritiserte måten frifinnelsen omtales på.

Les: Lagdommer kritiserer Bergens Tidende-kommentatorer etter rettssakomtale

Saken skapte bølger også da den gikk i tingretten, etter at tilhørere filmet de tiltalte og spredte bilder av dem på Tiktok.