Etter en trafikkulykke i Sveits, hevdet mannen at han var blitt ufør i en slik grad at han hadde krav på 16 millioner i erstatning.

Det sveitsiske selskapet som hadde ansvarsforsikringen til den ansvarlige sjåføren, hyret deretter en privat etterforsker til å kartlegge den sikredes adferd. Gjennom fire døgn ble mannen overvåket i skjul, og bildene og videoene fra overvåkningen viste at mannen uten videre problemer kunne bære, handle og vaske og polere bilen sin.

Overvåkningen skjedde kun på offentlig tilgjengelige områder. Ektefellen var synlig i noen av bildene.

Plikt til å verifisere

Etterforskningsmaterialet ble siden vedlagt avslaget på kravet, hvoretter mannen gikk til søksmål under henvisning til at overvåkingen krenket hans rett til privatliv etter EMK artikkel 8.

Nå slår EMDs silingsutvalg fast at klagen er klart grunnløs. Domstolen konstaterer at de sveitsiske domstolene har gjort en grundig veiing av de motstridende hensynene i saken. Retten skriver videre at forsikringsselskapet, av hensyn til alle de andre kundene som betaler inn forsikringspremier, har plikt til å verifisere hvorvidt et fremsatt krav er legitimt. Av den grunn må en sikret tåle at selskapet gjør etterforskning, også når dette skjer uten at den sikrede får kjennskap til etterforskningen.

Selve avgjørelsen er kun tilgjengelig på fransk, men et sammendrag på engelsk er tilgjengelig her.