Les Skatteetatens svar: Det verserende forslaget innebærer ikke at Skatteetaten i fremtiden vil få lov til å hente inn mer eller annen informasjon

Myndighetene og bankene har utviklet en teknisk løsning som gjør det mulig for offentlige etater å få detaljerte kontoopplysninger til personer og foretak uten å måtte spørre banken. Finansdepartementet sendte 19. september i år på høring forslag til en ny bestemmelse i skatteforvaltningsforskriften, som gir skatteetaten rett til å bruke denne løsningen.

Blir forslaget vedtatt, får etaten direkte tilgang til å se blant annet hvilke kontoer og bankkort du har, hvor mye du har på konti og transaksjonshistorikken for de siste ti årene. Skatteetaten får dermed også direkte tilgang til betydelig informasjon om hvor du har befunnet deg, og hva du bruker penger på.

Forenkling

Skattemyndighetene har også i dag krav på å få kontrollopplysninger i form av kontoutskrifter mv., men må da be banken om å utlevere dokumentene. En mulighet til direkte oppslag medfører en betydelig forenkling for skattemyndighetene, og det skjer ikke lengre noen manuell kontroll av forespørselen fra bankens side.

Spørsmålet er om det skal være så enkelt å få all denne informasjonen. Da løsningen ble laget, ble det anslått at en mulighet til direkte oppslag ville føre til en økning i antall forespørsler om kontoopplysninger fra politiet fra 15.000 til 50.000 per år. Det er ingen grunn til å tro at økningen vil bli mindre for Skatteetaten.

Betydelig inngrep

Det er verdt å merke seg at Justisdepartementets Lovavdeling mente at politiet ikke kunne bruke løsningen med hjemmel i straffeprosessloven § 210 om utleveringspålegg. Lovavdelingen viste til at ordningen vil kunne utgjøre et betydelig inngrep i retten til respekt for privatlivet etter Grunnloven § 102 og EMK artikkel 8, og at automatisert tilgang til opplysninger gir en særlig risiko for misbruk.

Noen endring av § 210 er ikke foreslått, slik at politiet fortsatt må gå veien om banken for å få kontoopplysninger. Spørsmålet er om den samme framgangsmåten også bør gjelde for skatteetaten framover.

Vil du vite mer, kan du lese Finansdepartementets høringsnotat og og Lovavdelingens uttalelse.

Høringsfristen er 19. desember 2023.