EFTAs overvåkningsorgan ESA innledet onsdag formelt sak mot Norge for ikke å respektere EØS-reglene i trygdeforordningen og retten til fri bevegelse.

Bakgrunnen er at ESA i fjor høst, etter at regjeringen erkjente å ha feilanvendt EØS-reglene, besluttet å undersøke de norske reglene.

– Dette er begynnelsen på en formell prosess. Vi ønsker å ha en konstruktiv dialog og finne en løsning som er forenlig med EØS-avtalen, sier ESAs president Bente Angell-Hansen en pressemelding.

I redegjørelsen skriver ESA at den norske ordningen om at utenlandsreiser under sykepengeperioder må forhåndsgodkjennes er i strid med EØS-reglene, og spesifikt trygdeforordningen og regler om rett til fri bevegelse.

I tillegg opplyser ESA at det har åpnet en nok en sak, for å undersøke anvendelsen av EØS-reglene tilbake til 1994. I denne saken har ESA nå sendt et brev som etterspør mer informasjon fra Norge.

Det formelle åpningsbrevet fra ESA finner du her.

ESA-saken kommer dermed parallelt med at EFTA-domstolen skal behandle de samme spørsmålene, i høringen som finner sted i morgen, torsdag.

Høringen vil bli streamet her på Rett24 fra klokken 0930.