Forholdet mellom norske myndigheter og EFTA-president Carl Baudenbacher har ikke utelukkende vært preget av gjensidig tillit, men nå er uansett Baudenbacher ikke lenger en del av EFTA-domstolen.

I vinter gikk han av som president, og denne uken gikk han også av som dommer. I avskjedstalen han holdt i Luxembourg mandag, trakk han frem tre saker for å eksemplifisere EFTAS tilnærming til samfunnsøkonomi. En av de tre han valgte å fremheve, var dommen om Fosen-Linjen, fra i høst. Dommen vil potensielt pålegge det offentlige store byrder ved anskaffelser, men da Frostating skulle avgjøre saken nasjonalt, landet retten på at EFTA-domstolens dom ikke skulle legges til grunn.

Fordel staten?

I talen sa Baudenbacher at saken handlet om hvorvidt staten skulle ha fordeler fremfor private:

«I Fosen-Linjen hadde en offentlig myndighet gitt et offentlig oppdrag til feil tilbyder. EFTA-domstolen måtte besvare hvorvidt et simpelt brudd på anskaffelsesreglementet var tilstrekkelig for å utløse ansvar, eller om det måtte påkreves et kvalifisert brudd på reglene. Spørsmålet for domstolen var: Skal staten ha fordeler når den tar del i markedsøkonomien som en kommersiell aktør, bare fordi den er staten? Vi sa nei. Dette korresponderer med læren i en liberal økonomi. (...) Vår dom var et votum mot ikke-transparent merkantilisme og moralsk risiko.»

Hele talen kan du lese her.

Vil ikke forsvare

Til Rett24 sier Baudenbacher at han ikke vil kommentere dommen fra Frostating.

– Jeg var president og rettens leder i denne saken, og jeg ser ingen grunn til å forsvare avgjørelsen mot hva retten i Trondheim gjorde, sier Baudenbacher.

– Misforstår fundamentalt

Haavind-advokat Goud Helge Homme Fjellheim, som representerte oppdragsgiver i saken, mener Baudenbacher misforstår.

– Det han skriver om Fosen-Linje-saken, synes å indikere at han har misforstått noe fundamentalt. Ved å oppstille et objektivt ansvar for offentlige myndigheter, forhindrer man ikke at offentlige myndigheter blir privilegert – man pålegger offentlige myndigheter et ansvar som det er utenkelig at man vil pålegge private oppdragsgivere, som gjennomfører anskaffelser ved bruk av anbudskonkurranser eller konkurranser med forhandling, sier Fjellheim. 

– Man blir litt skremt når det ser ut til at EFTA-domstolens daværende president har misforstått noe så elementært, sier Fjellheim.

Ankefristen for Frostatings avgjørelse utløper denne uken.