Tre polske høyesterettsdommere har bedt EU-domstolen avgjøre hvorvidt den nye disiplinærnemnda for dommere er tilstrekkelig uavhengig fra myndighetene. Forespørselen er en viktig brikke i den gjennom flere år pågående dragkampen om polske domstolers uavhengighet, og handler i vel så stor grad om det polske innstillingsrådets uavhengighet.

I sommer avsa EU-domstolens generaladvokat, som i EU-retten leverer en slags innstilling til domstolen, en uttalelse som langt på vei avskrev disiplinærnemndas autoritet. Generaladvokaten mente at disiplinærnemnda «does not satisfy the requirements of judicial independence under EU law,» ettersom den enheten som innstiller medlemmene, en enhet som omtrent tilsvarer det norske innstillingsrådet for dommere, er for tilknyttet regjering og lovgiver.

Da EU-domstolen i går avsa den endelige dommen, var resultatet mildnet, sammenlignet med innstillingen fra generaladvokaten.

EU-domstolen mener det ikke nødvendigvis er et problem at medlemmene av disiplinærnemnda formelt utnevnes av presidenten, så lenge innstillingsrådet har avgjørende myndighet i saken. Omtrent som i Norge med andre ord. Dette forutsetter imidlertid at innstillingsrådet er tilstrekkelig uavhengig. Dette er noe det er reist betydelig tvil om, etter at det regjerende Lov og orden-partiet byttet ut alle medlemmene.

Kriterier for uavhengighet

Generaladvokaten mente innstillingsrådet ikke var tilstrekkelig uavhengig, men EU-domstolen viker tilbake for å konstatere det samme. I stedet sender domstolen spørsmålet tilbake til polsk Høyesterett, og ber dem ta stilling til uavhengigheten. Med på lasset får de et knippe kriterier EU-domstolen mener må være oppfylt. Blant annet sier EU-domstolen at rådet må være uavhengig ikke bare i hvordan det blir utnevnt, men også faktisk i måten de utøver sin myndighet på.

EU-domstolen skriver videre at dersom Polsk høyesterett kommer til at innstillingsrådet ikke er tilstrekkelig uavhengig, noe som virker å være et nærliggende alternativ, så innebærer dette et brudd på EU-retten. Domstolen vil da plikte til å sette nemnda til side.

– ECJ gir polske domstoler et effektivt virkemiddel for å stoppe Lov og orden-partiets såkalte justisreform. Avgjørelsen gir nasjonale domstoler kriterier for hvordan tvilen rundt den nasjonale saken skal løses. Disse kriteriene er ganske tydelige, sa professor Marcin Matczak ved Universitetet i Warsawa til Financial Times tirsdag.